Cristin-prosjekt-ID: 2063562
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020 11:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063562
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020 11:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av systematisk intensiv behandling ved bruk av kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og flash glukosemonitorering (FGM) i klinisk diabetes behandling- En randomisert studie

prosjektleder

Kari Anne Sveen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 93133

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 2. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av systematisk intensiv behandling ved bruk av kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) og flash glukosemonitorering (FGM) i klinisk diabetes behandling- En randomisert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

God glykemisk kontroll er viktig for å redusere komplikasjoner av type 1 diabetes. Tidligere studier har vist at både kontinuerlig glukosemonitorierering (CGM) og flash glukosemonitorering (FGM) bedrer glykemisk kontroll. Formålet med studien er å se på om intensiv, systematisk behandling/oppfølging via internett og telefon i en fire månedersperiode vil forbedre HbA1c hos personer med type 1 diabetes og brukere av CGM eller FGM, og å evaluere om det er en behandlingseffekt også etter ett år etter at intervensjonen avsluttes. Dette er en klinisk, randomisert, ikke-blindet, multi-senter studie som inkluderer personer med type 1 diabetes og som ved inklusjon har hbA1c ≥ 58 mmol/mol og som bruker CGM eller FGM.Kontrollgruppa vil fortsette normal diabetesoppfølging poliklinisk med studiebesøk ved randomisering, uke 10, 18, 32 og 52. Intenvensjonsgruppa vil i tillegg bli kontaktet ukentlig av et studieteam hvor blodsukkerverdier vurderes via CGM/FGM data og råd om insulindosering gitt.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Anne Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Höglund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Kåre Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marcus Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sahlgrenska Akademin

Kari Anne Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »