Cristin-prosjekt-ID: 2063568
Registrert av: REK Sist endret: 18. november 2021, 15:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063568
Registrert av: REK Sist endret: 18. november 2021, 15:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Optimalisering av kosthold for parautøvere

prosjektleder

Truls Raastad
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

forskningsansvarlige enheter

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 102284

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimalisering av kosthold for parautøvere

Populærvitenskapelig sammendrag

I sammenheng med det økende antall personer med funksjonsnedsettelse som driver idrett, øker behovet for (para)medisinsk støtte for idrett for funksjonshemmede. Parautøvere erfarer avvik i kroppssammensetning, metabolisme, treningsbelastning og daglig aktivitetsmønster sammenlignet med funksjonsfriske utøvere. Videre antas det at den velkjente utøvertriaden, og spesielt lav energitilgjengelighet og lav beintetthet, er en enda større utfordring hos parautøvere. Derfor er det ikke overraskende at støtteapparatet rundt parautøvere har uttrykt et sterkt behov for økt kunnskap og innsikt i ernæringsmessige krav hos denne gruppen. I dette prosjektet undersøkes energiforbruk, ernæringsinntak, kroppssammensetning og beinhelse hos parautøvere, med målsetning om å utvikle ernæringsanbefalinger som støtter helse og optimal prestasjon for denne unike gruppen. Ettersom det er viktig å ha en stor nok gruppe deltakere for å kunne gi svar på disse parameterne, er dette prosjektet et samarbeid mellom Nederland og Norge, hvor parautøvere tilknyttet både den nederlandske og norske olympiske og paralympiske komite er aktuelle deltakere. Tilsvarende målinger vil bli utført ved HAN University of Applied Science tilknyttet parautøvere i Nederland og ved Norges idrettshøgskole tilknyttet parautøvere i Norge. Ved siden av et forskningsfokus, er dette prosjektet i stor grad rettet mot optimalisering av yrkespraksis. Resultatene fra prosjektet vil bli direkte tilgjengelige for bruk av støtteapparatet i paraidretten, og vil kommuniseres for trenere og utøvere som deltar i prosjektet, for å sikre direkte implementering i daglig praksis.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Øyvind Sandbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anu Koivisto

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Miriam Gustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kristin Lundanes Jonvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »