Cristin-prosjekt-ID: 2063578
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 12:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063578
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 12:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Regional brystkreft biobank Midt-Norge

prosjektleder

Tone Frost Bathen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 125405

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Regional brystkreft biobank Midt-Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er nå kjent at brystkreft ikke er en sykdom, men en heterogen sykdomsgruppe som kan klassifiseres i distinkte subtyper på grunnlag av kliniske, patologiske og molekylære kjennetegn. En stor andel av brystkreft er karakterisert som hormon-reseptor positiv, hvor endokrin behandling er bærebjelken i både adjuvant og metastatisk behandling. Mange av pasientene vil imidlertid utvikle resistens. For pasienter med human epidermal vekstreseptor 2 (HER2) -positiv brystkreft, utvikler opptil 30% av pasientene resistens til målrettet behandling med trastuzumab. For pasienter med trippel negativ brystkreft, mangler foreløpig målrettet behandlingsalternativ. Standard cellegift er da et vanlig alternativ, men det er kjent at uvikling av resistens kan føre til en aggressiv sykdomsutvikling med tidlig tilbakefall. Uansett subtype, utvikling av resistens, som medfører mangel på effektiv behandling og tilbakefall av sykdommen, er en klinisk utfordring. For å unngå overbehandling og redusere bivirkninger av medikamenter som ikke har virkning, må systemisk behandling vurderes nøye. Det er derfor behov for nye molekylære biomarkører som nøyaktig kan forutsi behandlingsresistens og bidra til stratifisering av behandlingsalternativer. Overvekt har blitt assosiert med økt risiko for tilbakefall og dårligere overlevelse. Formålet med prosjektet er derfor å identifisere nye molekylære biomarkører for behandlingsresistens og prognose hos både normal- og overvektige brystkreftpasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Frost Bathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Guro Guro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sissel Skarra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Randi Randi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Steinar Lundgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »