Cristin-prosjekt-ID: 2063597
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 16:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063597
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2020, 16:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

En multi-senter randomisert kontrollert behandlingsstudie som sammenlikner effekten av digital kognitiv atferdsterapi for insomni og digital psykoedukasjon om søvn for personer som er henvist til poliklinisk behandling i psykisk helsevern i Norge

prosjektleder

Håvard Kallestad
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 125068

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En multi-senter randomisert kontrollert behandlingsstudie som sammenlikner effekten av digital kognitiv atferdsterapi for insomni og digital psykoedukasjon om søvn for personer som er henvist til poliklinisk behandling i psykisk helsevern i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser er søvnvansker et av de vanligste problemene og dette går igjen på tvers av alle typer lidelser. Studier har vist at ved å behandle søvnvanskene til pasienter som har psykiske lidelser med «kognitiv atferdsterapi for insomni» (KAT-I) får pasientene bedre søvn. Et problem er at få behandlere har opplæring i KAT-I, slik at pasientene i stedet får sovemedisiner, selv om behandling med KAT-I er regnet som den beste behandlingen. For at flere skal få tilgang til KAT-I er det blitt utviklet en hel-automatisk internet-versjon av behandlingen (digital KAT-I eller dKAT-I). Vi har testet denne i tre tidligere studier i Norge. Til den siste studien vi gjennomførte laget vi også en helautomatisk utredning, slik at vi potensielt kan utrede og behandle pasienter som har søvnvansker med dKAT-I, uten kontakt med helsepersonell. Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å undersøke om dKAT-I kan gjennomføres for pasienter mens de står på venteliste for ordinær behandling i psykisk helsevern og hvilke effekter dKAT-I har på søvn, psykisk og fysisk helse og funksjonsnivå. Et delmål er å undersøke om det å forbedre søvnkvalitet tidlig i behandlingsforløpet for psykiske lidelser også vil føre til bedre resultater av ordinær behandling i DPS, mindre behandlingstid for psykiske lidelse, samt mindre foreskriving av medikamenter. Studien er et randomisert kontrollert multi-senter behandlingsforsøk der 800 ventelistepasienter vil tilbys enten dKAT-I eller gode søvnråd (psykoedukasjon om søvn). Måletidspunkt for spørreskjema er før randomisering, ni uker, 6 måneder og 12 måneder etter randomisering. Data fra nasjonale register vil benyttes for å svare på delmål. Prosjektet innebærer en ny måte å organisere behandlingsforløp i psykisk helsevern og kan gi et nytt, lav-terskel behandlingstilbud til en stor pasientgruppe.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Knut Langsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Janine Linda Scott

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunnar Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Øystein Vedaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »