Cristin-prosjekt-ID: 2063738
Sist endret: 16. juni 2020, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 2063738
Sist endret: 16. juni 2020, 13:27
Prosjekt

Forprosjekt om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen

prosjektleder

Giuseppe Marinelli
ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Kontaktinformasjon

Telefon
+4774823741
Sted
Giuseppe Marinelli

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2019 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forprosjekt om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne rapporten er en mulighetsstudie om bruk av Virtual Reality (VR) - teknologier i føreropplæring. Studien er finansiert av Statens vegvesen.
Formålet med mulighetsstudien er å utrede de pedagogiske mulighetene som ligger i bruk av nye innovative teknologier som VR-/AR-briller for å styrke og underbygge læringsutbyttene som beskrives i læreplan for førerkortklasse B.
Nord universitet har planlagt, initiert, utført og analysert forskningsaktiviteter for å svare på disse spørsmålene.
Det er gjennomført en litteraturgjennomgang fra fire ulike perspektiver: utdanning, psykologi, føreropplæring og teknologisk utvikling. I tillegg har det blitt utformet spørreundersøkelser for å gi svar på forskningsspørsmålene, spesielt de som er rettet mot målgruppene trafikklærere og trafikklærestudenter.
Ved å knytte sammen resultatene fra litteraturgjennomgangen og spørreundersøkelsene foreslår rapporten mulige scenarier som kan være egnet til det angitte formålet.

Tittel

Feasibility study for the use of VR technology for driver training

Populærvitenskapelig sammendrag

This report represents the final outcome of a project funded by the Norwegian Public Roads Administration (from now on, NPRA) regarding the investigation about the use of Virtual Reality technologies in driving education.
The purpose of this feasibility study is to understand if the new educational and pedagogical possibilities given available by these innovative technologies, such as VR/AR glasses, could address some of the learning outcomes included in the actual Curriculum for Driving Licence regarding category B vehicles.
Nord University, after being selected as the most qualified research institution suitable for this work, have planned, initiated, conducted and analyzed research activities in order to address those questions.
In details, a literature review has been performed, regarding three main different points of view: education, psychology, driving education and technological development. In addition to that, a survey has been specifically designed to answer the identified research questions, with a special attention to two target groups: driving instructors and driving instructors’ students.
Coupling together the outcomes from both the two mentioned methodologies, some possible scenarios have been identified as suitable for the specific purpose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Giuseppe Marinelli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Kåre Robertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Ozlem Simsekoglu Nordfjaern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Robin Isfold Munkvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Rolf Robertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forprosjekt om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Sluttrapport.

Marinelli, Giuseppe; Robertsen, Kåre; Simsekoglu , Ozlem; Munkvold, Robin Isfold; Robertsen, Rolf; Skevik, Trond Olav. 2020, NORDRapport
1 - 1 av 1