Cristin-prosjekt-ID: 2092812
Sist endret: 18. februar 2021, 06:56

Cristin-prosjekt-ID: 2092812
Sist endret: 18. februar 2021, 06:56
Prosjekt

Sov godt, lille skatt!

prosjektleder

Filip Drozd
ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.000.000
 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: 2019UT-0000000109

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emneord

Helsestasjonstjenesten • Spedbarn • Nettbasert veiledning • Søvn • Foreldre • Psykisk helse / mental helse • Psykososiale tiltak

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 5.9 Ressurser og infrastruktur (utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. august 2020 Slutt: 16. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sov godt, lille skatt!

Vitenskapelig sammendrag

Om lag hvert tredje barn i alderen 0–3 år har søvnvansker, hvilket gir økt risiko for ulykker, fedme, hemmet vekst og emosjonsvansker. Barnets søvnvansker påvirker også foreldrenes søvn og psykiske helse. Mange småbarnsforeldre søker etter informasjon og hjelp på nett om blant annet søvn, men får ofte verken kvalitetssikrede eller forskningsbaserte råd. Effektive tiltak for søvnvansker finnes, men er lite tilgjengelige for foreldre og helsepersonell. Målsettingen er å utvikle et kvalitetssikret og forskningsbasert tiltak for foreldre på nett, for behandling av søvnvansker hos barn 0–3 år ved å hjelpe foreldre til a) å støtte barnet med å falle raskere i søvn, b) redusere antallet nattlige oppvåkninger og c) gi barnet mer søvn. Prosjektet består av fire arbeidspakker for utvikling og utprøving av tiltaket; 1) en behovsanalyse, 2) prototyptesting, 3) klinisk utprøving og 4) utvikling av en plan for implementering. I behovsanalysen gjennomføres fokusgrupper for å kartlegge foreldrenes behov og eksisterende praksis i tjenestene for søvnvansker hos sped- og småbarn. På bakgrunn av blant annet fokusgruppene gjøres en prioritering av prototyper som utvikles for utprøving i randomiserte forsøk på nett. De mest akseptable, egnede og gjennomførbare prototypene velges ut for tiltaket, som prøves ut på familier hvor barnet har søvnvansker gjennom helsestasjonstjenesten og/eller frivillig organisasjon. Avslutningsvis lages en plan for fremtidig implementering på helsestasjonen, frivillig sektor og i forskning, sammen med deltakerne. Prosjektet vil med dette ha utviklet en nettbasert veiledningsmetode for foreldre som har barn med søvnvansker, for økt identifisering og tidlig hjelp for søvnvansker hos barnet, og bedre søvn og psykisk helse hos foreldre. Tiltaket vil tilgjengeliggjøres og implementeres via helsestasjonstjenesten og frivillig sektor.

Metode

Forhåndsregistrering i Open Science Framework av fokusgruppeintervjuer: https://osf.io/6ag38.

Tittel

Sleep Well, Little Sweetheart!

Vitenskapelig sammendrag

About one in three children aged 0–3 years have sleep problems, which represents a higher risk for accidents, obesity, inhibited growth and emotional difficulties. The child's sleep problems also affect the parents' sleep and mental health. Many parents search for help and information online (incl. sleep), but are often provided with information that is neither quality assured nor research-based. There are effective interventions for sleep problems, but these are not readily available to parents and health professionals. The aim is to develop a quality-assured and research-based internet intervention for the treatment of sleep problems in children aged 0–3 years by helping parents to a) support the child to fall asleep faster, b) reduce the number of nocturnal awakenings and c) give the child more total sleep. The project includes four work packages for developing and testing the intervention; 1) a needs analysis, 2) prototype testing, 3) clinical validation, and 4) development of a plan for implementation. The needs analysis will consist of focus groups to identify parent needs for help and support and existing practices for infant and toddler sleep problems in well-baby clinics. Based on the focus groups, we will develop prototypes for testing in online randomized trials. The most acceptable, appropriate, and feasible prototypes are selected for a fully functional intervention, which is tested among families where the child has sleep problems via well-baby clinics and/or voluntary organizations. Finally, a plan is drawn up for future implementation at well-baby clinics, voluntary organizations, and for research, together with participants. At the end of this project, will have developed a guided internet-based parent support intervention, for early identification and help for infant and toddler sleep problems, and better sleep and mental health for parents. The intervention will be made available and implemented via well-baby clinics and voluntary organizations.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Hege Therese Størksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Silje Marie Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Yavuz Inal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Per Kåre Otteren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Omsorgssvikt eller krybbedød?

Drozd, Filip. 2021, Bergens Tidende. RBUPLeserinnlegg

Health personnel’s perceived usefulness of internet-based interventions for parents of children younger than 5 years: Cross-sectional web-based survey study.

Størksen, Hege Therese; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari; Drozd, Filip. 2020, JMIR Mental health. RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Internet-based interventions for parents of children aged 0-5: A cross-sectional study on perceived usefulness among health practitioners.

Størksen, Hege Therese; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari; Drozd, Filip. 2019, Norwegian Society for Research on Internet Interventions. RBUPVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4