Cristin-prosjekt-ID: 2117548
Sist endret: 29. juni 2020 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 2117548
Sist endret: 29. juni 2020 13:41
Prosjekt

Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Samer • Minoritetshelse • Demensomsorg • Helsetjenesteforskning

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. juni 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)

Populærvitenskapelig sammendrag

n.a. 

Vitenskapelig sammendrag

 • Demens, en degenerativ og progressiv sykdom, er preget av kognitiv svikt, endret sosial atferd og sviktende evner til å utføre daglige funksjoner. Den vanligste formen for demens er Alzheimers demens, med 50-80% av alle tilfeller. I den tospråklige delen av befolkningen kan andrespråksoppløsning oppleves som et symptom på en kognitiv lidelse som Alzheimers demens. Samene er urbefolkningen og en minoritet i Sverige, Finland og Norge. Som tidligere studier viser, er urfolks helse tro og situasjoner forskjellig fra majoritetsbefolkningen. Flertallet av den samiske befolkningen bor i dag i Oslo. Som også innvandrere er mange eldre samer i Norge tospråklige. I dag vet vi lite om effekten av tospråklighet hos samer eller i innvandrerbefolkningen når det gjelder språkforringelse i Alzheimers. I tillegg har nyere studier vist at helsetjenester blir utfordret når samiske pasienter viser symptomer på demens.

 

Prosjektet SamiHealth har som mål å:

 • få kunnskap om forekomsten av demens i samisk talende befolkning sammenlignet med majoritetsbefolkningen.
 • estimere forekomsten av språkoppløsning.
 • få kunnskap om helsetjenestebehov for samiske pasienter med tegn på demens og deres pårørende i Osloregionen
 • få kunnskap om hvordan helsetjenester kan sikre rettferdige helsetjenester for pasienter med språkoppløsning i Osloregionen
 • informere interessentene: lederne for samiske organisasjoner, leverandører av helsetjenester, politikere og befolkningen generelt

Metode

SamiHealth inkluderer både en beskrivende og en analytisk del. Den beskrivende delen inkluderer en undersøkelse og en kvalitativ tilnærming. Den analytiske delen er basert på sammenslåtte registerdata.

Utstyr

n.a. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Hilde Skjerve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania

Marian Ovanger Barrett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vadsø

Hesso Farhan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cellesignalering ved Universitetet i Oslo

Ann Ragnhild Broderstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 5