Cristin-prosjekt-ID: 2122591
Registrert av: REK Sist endret: 27. juni 2020, 10:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2122591
Registrert av: REK Sist endret: 27. juni 2020, 10:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft

prosjektleder

Rune Kvåle
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 130363

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Prostatakreftcellene er i utgangspunktet avhengig av hormonell stimulering for å vokse. Antihormonell behandling har vist seg å være gunstig når den brukes i kombinasjon med strålebehandling, samt ved tilbakefall av sykdommen. Hormonell behandling kan imidlertid føre til forandringer i stoffskiftet, inkludert nedsatt følsomhet for insulin og endringer i fettstoffprofiler. Studier har vist motstridende resultater om hvorvidt hormonell behandling er forbundet med økt forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Vi ønsker derfor å sette sammen data fra sentrale helseregistre og Statistisk Sentralbyrå for å undersøke om forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdom hos pasienter med prostatakreft er ulik forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i befolkningen generelt. Vi ønsker også å undersøke om det er forskjeller i forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom ulike behandlingsalternativer, og om en kan forutsi hvilke pasienter som har økt risiko for å utvikle og dø av hjerte- og karsykdom ved bruk av hormonell behandling. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i type, alvorlighetsgrad og behandling av hjerteinfarkt mellom pasienter med og uten prostatakreft. Ettersom overlevelsen etter behandling for prostatakreft forbedres, er bedre kunnskap om langtidsbivirkningene fra kreftbehandling stadig viktigere. Mer kunnskap om de forskjellige behandlingsformene for prostatakreft og deres innvirkning på kardiovaskulær sykelighet og dødelighet, vil forbedre vår mulighet til å velge behandlingsmåter med best utfall, både på kort og lang sikt, og forbedre vår evne til å rådgi pasienter mer korrekt. Resultatene fra studien vil gi et bedre grunnlag for rådgivning og delt beslutningstaking.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Kvåle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gerhard Sulo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Øystein Karlstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ragna Elise Støre Govatsmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Anne Kjersti Daltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »