Cristin-prosjekt-ID: 2129726
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2020, 16:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2129726
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2020, 16:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

CTQJ230A12301-En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, multisenterstudie for å undersøke om reduksjon av lipoprotein lille a ved bruk av TQJ230 gir færre alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte- eller karsykdom.

prosjektleder

Emil Andreas Asprusten
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Skedsmo Medisinske Senter

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 115438

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 1. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CTQJ230A12301-En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, multisenterstudie for å undersøke om reduksjon av lipoprotein lille a ved bruk av TQJ230 gir færre alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte- eller karsykdom.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne fase III-studien er å undersøke hvorvidt TQJ230 reduserer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, hjerneslag, og akutt koronar revaskularisering som krever sykehusinneleggelse) hos pasienter med etablert kardiovaskulær sykdom og forhøyet lipoprotein lille a, Lp(a). Alle pasientene mottar standardbehandling for kjente kardiovaskulære risikofaktorer. Studien er en dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert, internasjonal mulitisenterstudie hvor det skal inkluderes 7680 pasienter, hvorav 40 i Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Emil Andreas Asprusten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Knut Risberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Skedsmo Medisinske Senter
1 - 2 av 2