Cristin-prosjekt-ID: 2135299
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2020, 15:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2135299
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2020, 15:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hører du stemmer? - Oppfølgingsstudie I

prosjektleder

Bodil Kråkvik
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1807

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2018 Slutt: 29. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hører du stemmer? - Oppfølgingsstudie I

Populærvitenskapelig sammendrag

Tradisjonelt har det å høre stemmer vært assosiert med psykiske lidelser. Imidlertid viser forskning de siste 20 år at en minoritet i den generelle befolkning hører stemmer uten å ha en psykisk lidelse eller være i behov for helsehjelp. I 2010 gjennomførte vi studien «Hører du stemmer». Den var basert på 8000 tilfeldig valgte personer over 18 år. Funnene viste en livstidsprevalens på 7.2% (vektet i forhold til alder og kjønn i den norske befolkning), hvor 1.6% rapporterte at de trengte helsehjelp for disse erfaringene. I alt 1621 personer krysset av for «ja/vet ikke» til å delta i en oppfølgingsstudie. Disse vil bli forespurt om deltakelse i Oppfølgingsstudie I – en ny spørreundersøkelse. En oppfølgingsstudie vil kunne gi kunnskap om hvordan disse erfaringene fortoner seg over tid, bl.a. når det gjelder mestring og sammenhengen med livshendelser. Vi ønsker å bidra til utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Kråkvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Josef Johann Bless

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anne Martha Kalhovde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NKS​​​ Jæren Distriktspsykiatriske senter AS​​ ved Private ideelle i Helse Vest

Einar Vedul-Kjelsås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »