Cristin-prosjekt-ID: 2135304
Registrert av: REK Sist endret: 12. august 2021, 16:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2135304
Registrert av: REK Sist endret: 12. august 2021, 16:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Upadacitinib ved kjempecellearteritt

prosjektleder

Bjørg Tilde Svanes Fevang
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • AbbVie AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2394

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Upadacitinib ved kjempecellearteritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Kjempecellearteritt er en kronisk betennelsesykdom i blodkar til hode, hals, og tidvis øvrige grener av aorta. Kortikosteroider er standardbehandling, men bruk over tid kan gi uønskede bivirkninger. Det er behov for bedre/flere behandlingsalternativer. Upadacitinib utvikles for behandling av inflammasjonssykdommer. Studien vil undersøke hvor godt upadacitinib i kombinasjon med kortikosteroider (CS) virker og hvor sikker den er sammenlignet med placebo+CS hos pasienter over 50 år. Kortikosteroiddosen blir gradvis redusert i løpet av studien. Omtrent 420 pasienter fra ca.140 sites deltar. Studien er blindet; altså vet hverken legen eller pasienten hvilken behandling de får. Studien er delt i to perioder. I periode 1 vil fordeles deltakerne i 3 behandlingsgrupper, hvor 1:4 får placebo+CS i 52 uker, de andre får upadacitinib + CS. Pasientene som responderer kan fortsette i periode 2 og får enten upadacitinib eller placebo i ytterligere 52 uker. Deltakelsen kan vare opptil 113 uker totalt

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Tilde Svanes Fevang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Moberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Kaufmann

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Vestre Viken HF

Lene Kristin Brekke

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS​​ ved Private ideelle i Helse Vest

Bjørg Tilde Svanes Fevang

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5