Cristin-prosjekt-ID: 2136209
Sist endret: 29. juni 2020, 19:40

Cristin-prosjekt-ID: 2136209
Sist endret: 29. juni 2020, 19:40
Prosjekt

Relational wellbeing in the lives of young refugees in Finland, Norway and the UK

prosjektleder

Ravi Kohli
ved University of Bedfordshire

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag • Sosialt arbeid • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Deltagende forskningsdesign • Enslige mindreårige flyktninger • Etniske relasjoner • Livskvalitet • Relasjonell • Internasjonal migrasjon • Kunstmetodikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relational wellbeing in the lives of young refugees in Finland, Norway and the UK

Populærvitenskapelig sammendrag

Research confirms that unaccompanied asylum-seeking young people face obstacles and challenges in destination countries such as Finland, Norway, and the UK. Over time, despite the difficulties, some are successful in being given permission to settle in these countries. As they settle, many public authorities fade from their lives and social networks are built, with hopes for a good future. Ordinary life emerges once again, as they develop sustaining relationships with other people, and add to the life of their new country.

Our proposal focuses on this new life after permission to settle. In each country, we examine how young refugees draw and describe their networks and relationships. Over a period of three years we accompany them in Finland, Norway, and the UK. We also interview people who they nominate as their value person from their social networks. We consider how Finns, Norwegians and the British make room for them in their countries. We focus on mutuality. We focus on hospitality and reciprocity. Overall, we gather stories about building peace and prosperity for each other as an expression of relational wellbeing. The stories are gathered on a regular basis, to see how young people and their social networks flow and evolve over time.

We look at what these settled refugees say about things going well, even when they have needs, worries and difficulties in life. But our project is not just about words. It’s also about art. We work with art therapists and visual artists to help young refugees create objects and images about relational wellbeing. We do this in three ways – first, by asking them to show us what relational wellbeing looks like in their day to day life with others in the present. Then we ask them to imagine how it might look in the future.

Finally, we ask them to remember it in their lives before they left their country of origin. Then we put their stories, images and objects together to see how relational wellbeing in the past, present and future is similar or different over time. The journey from volatility to vitality is often a long one for refugee youth. We hope to show pictures and stories of how life flows after the drama of asylum, in the quiet, unremarkable moments when they and others are drawn together and as they become part of a nation’s diversity and wealth over time.

Tittel

Relasjonell livskvalitet for unge med flyktningebakgrunn i Norge, Finland og Storbritannia

Vitenskapelig sammendrag

For barn og unge som flykter uten foreldre eller andre omsorgspersoner er det ofte krevende å etablere et trygt og meningsfylt liv i et nytt land. Forskning viser at unge møter barrierer både med hensyn til å etablere stabile omsorgs- og vennenettverk, få tilgang til helse og velferdstjenester, samt få innpass på bolig-, utdannings- og arbeidsmarkedet.

I dette prosjektet utforsker vi hva som gjør at unge opplever relasjonell livskvalitet («relational wellbeing») til tross for utfordringene de møter. Hvordan utvikles relasjonell livskvalitet over tid, i ulike kulturelle og politiske kontekster? Det gjør vi ved å følge en gruppe unge voksne som kom til Norge, Finland og Storbritannia som enslige mindreårige flyktninger. Over tid vil disse unge voksne oppleve at offentlige myndigheter, som barnevern- og sosiale tjenester, får en stadig mindre sentral rolle i deres liv samtidig som viktigheten av selvstendige sosiale nettverk øker.   

For å få kunnskap om hvordan relasjoner utvikles over tid, følger vi den samme gruppen unge voksne gjennom tre år. I hvert land undersøker vi hvordan unge beskriver og illustrerer sine nettverk og viktige relasjoner. Vi intervjuer også personer som de opplever har vært viktige for dem og nominerer som 'verdipersoner'. Ved å samle fortellinger om relasjonell livskvalitet fokuserer vi på hvordan gjensidighet utvikles i relasjoner. Vi er opptatt av hva deres erfaringer kan fortelle oss om hvordan unge flyktninger blir tatt imot i Finland, Norge og Storbritannia.   

For å få frem nyanserte fortellinger jobber vi med kreativ forskningsmetodikk. Sammen med kunstterapeuter og billedkunstnere vil deltakerne lage gjenstander og bilder som reflekterer relasjonell livskvalitet. Vi gjør dette på tre måter - først ved å be dem vise oss hvordan relasjonell livskvalitet ser ut deres daglige liv sammen med andre i dag. Så ber vi dem forestille seg hvordan det kan se ut i fremtiden. Til slutt ber vi dem huske hva de opplevde som relasjonell livskvalitet før de forlot hjemlandet sitt. Vi setter sammen fortellingene, bildene og objektene for å se hvordan relasjonell livskvalitet i fortid, nåtid og fremtid utvikles over tid.

For å få dette til, samarbeider vi tett med de unge deltakerne. To unge voksne har rollen som “ambassadører” og bistår oss med å rekruttere og holde kontakt med de andre deltakerne over alle tre år samt å formidle funn fra forskningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ravi Kohli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved University of Bedfordshire

Mervi Kaukko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet

Marja Tiilikainen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

Marte Knag Fylkesnes

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Masego Katisi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »