Cristin-prosjekt-ID: 2140286
Sist endret: 13. august 2020, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 2140286
Sist endret: 13. august 2020, 13:55
Prosjekt

Flex-IT - A mixed-method study of cross-domain information technology use in everyday life

prosjektleder

Wendy Nilsen
ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Telekommunikasjon • Organisasjonspsykologi • Sosial- og arbeidspsykologi • Sosiologi • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Arbeids- og organisasjonspsykologi • Assessment of new technologies • Kjønn • Stress • jobb-familie balanse • Teknologibruk på tvers av domener

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. juni 2019 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flex-IT - A mixed-method study of cross-domain information technology use in everyday life

Vitenskapelig sammendrag

The emergence of new technology has increasingly blurred the boundaries between work and family domains, and the consequences for the health and productivity of the labor force remains unknown. Cross-domain Information Technology (IT) use offers flexibility that can increase the balance between work and family domains and thus promote health. On the other hand, cross-domain IT use might increase the conflict between work and family life by decreasing restitution and increase occupational stress. These contradictory perspectives make it important to understand to what extent, when and for who cross-domain IT use is healthy and/or unhealthy. Previous investigations of cross-domain IT use are limited by the use single-method and single-source approaches, a failure to consider both negative and positive impacts and the lack of an overarching multilevel perspective integrating individual, familial and organizational factors.

In order to move beyond this current impasse, we proposal an integrated mixed-method and multilevel approach, organized in four work packages (WPs). Specifically, we will perform a systematic review to ensure a robust foundation on the best available empirical knowledge (WP1); conduct semi-structured narrative interviews to map dual-worker couples' experiences with cross-domain IT use in depth (WP2); conduct a well-powered longitudinal survey with state-of-the-art statistical methods to delineate temporal pathways and test causal models (WP3; N = 500; six waves; duration = six months); replicate and extend the main results from WP3 in a smaller but more detailed "diary study" including objective measures of sleep quality, exercise and health (WP4; N= 150; duration = one week); synthesize main findings together with key stakeholders in order to develop a "toolkit for healthy cross-domain IT-use" (WP5). Flex-IT thus utilizes state-of-the-art integrated mixed-method methodology to generate new knowledge on healthy and unhealthy cross-domain IT use.

Metode

Flex-IT thus utilizes state-of-the-art integrated mixed-method methodology to generate new knowledge on healthy and unhealthy cross-domain IT use. We will perform a systematic review to ensure a robust foundation on the best available empirical knowledge (WP1); conduct semi-structured narrative interviews to map dual-worker couples' experiences with cross-domain IT use in depth (WP2); conduct a well-powered longitudinal survey with state-of-the-art statistical methods to delineate temporal pathways and test causal models (WP3; N = 500; six waves; duration = six months); replicate and extend the main results from WP3 in a smaller but more detailed "diary study" including objective measures of sleep quality, exercise and health (WP4; N= 150; duration = one week); synthesize main findings together with key stakeholders in order to develop a "toolkit for healthy cross-domain IT-use" (WP5). 

Tittel

Flex-IT – en kvalitativ og kvantitativ studie av teknologibruk på tvers av jobb og hjem

Populærvitenskapelig sammendrag

ruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktiviteten. På den ene siden kan smartteknologien lette utfordringene knyttet til jobb-hjem balanse og således være helsefremmende, men på den andre siden kan det øke jobb-hjem konflikten ved å redusere tiden vi har tilgjengelig til hvile og øke jobbstresset. Av den grunn er det viktig å vite i hvilken grad, når og for hvem smartteknologi er helsefremmende eller helseskadelig. Flex-IT har som mål å tette dette kunnskapshullet.

 

Flex-IT undersøker teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene, altså a) IT bruk for å løse arbeidsoppgaver etter endt arbeidstid og b) IT bruk for å løse oppgaver som ikke er jobbrelaterte i arbeidstiden. Studien har et flernivådesign og kombinerer banebrytende kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke samspillet mellom individuelle, familiære og organisatoriske faktorer for helsefremmende eller helseskadelig IT-bruk. Vi skal: 1) Sammenstille en metastudie av IT-bruk; 2) Gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=55) med to-karrierefamilier om deres erfaringer med smartteknologi; 3) Utføre en longitudinell spørreundersøkelse over sex måneder med familier (n=500) for å avdekke og teste kausale sammenhenger; 4) Gjenta og utvide resultatene fra disse undersøkelsene i en mindre dagbok-studie som følger familier (n=150) over syv dager med fysiologiske målinger av søvnkvalitet, trening og helse; og 5) Utvikle en evidensbasert verktøykasse for helsefremmende bruk av smartteknologi, basert på funnene fra 1-4 og i samråd med relevante brukergrupper. Målet er å fremme sunne og bærekraftige arbeidsplasser, redusere sykefravær, fremme psykisk og somatisk helse, og øke trivsel og arbeid-familiebalanse.

Vitenskapelig sammendrag

I Flex-IT-prosjektet skal vi undersøke teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene, og finne ut i hvilken grad, når og for hvem smartteknologi er helsefremmende eller helseskadelig.

Om prosjektet

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helse, produktivitet, og familie. På den ene siden kan smartteknologien lette utfordringene knyttet til jobb-hjem balanse og således være helsefremmende, men på den andre siden kan det øke jobb-hjem konflikten ved å redusere tiden vi har tilgjengelig til hvile og øke jobbstresset. Av den grunn er det viktig å vite i hvilken grad, når og for hvem smartteknologi er helsefremmende eller helseskadelig. 

Flex-IT har som mål å tette dette kunnskapshullet. Vi skal derfor undersøke teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene, altså a) IT bruk for å løse arbeidsoppgaver etter endt arbeidstid og b) IT bruk for å løse oppgaver som ikke er jobbrelaterte i arbeidstiden. Studien har et flernivådesign og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke samspillet mellom individuelle, familiære og organisatoriske faktorer for helsefremmende eller helseskadelig IT-bruk. 

 

Metode

Vi skal:
1) Utføre en kunnskapsoversikt om IT-bruk på tvers av domener;
2) Gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=55) med to-karrierefamilier om deres erfaringer med teknologi i hverdagen;
3) Utføre en longitudinell spørreundersøkelse over seks måneder med familier (n=500) for å avdekke og teste kausale sammenhenger; og
4) Gjenta og utvide resultatene fra disse undersøkelsene i en mindre dagbok-studie som følger familier (n=150) over syv dager med fysiologiske målinger av søvnkvalitet, trening og helse.  
Til slutt skal vi utvikle en evidensbasert verktøykasse for helsefremmende bruk av smartteknologi, basert på funnene våre i samråd med relevante brukergrupper. Målet er å fremme sunne og bærekraftige arbeidsplasser, redusere sykefravær, fremme psykisk og somatisk helse, og øke trivsel og jobb-familiebalanse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Wendy Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Siri Yde Aksnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tanja Haraldsdottir Nordberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ida Drange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vilde Hoff Bernstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Hjemmekontor og jobb-family konflikt.

Nilsen, Wendy. 2020, OSLOMETIntervju

Mer hjemmekontor kan være dårlig nytt for familien.

Nilsen, Wendy; Aksnes, Siri Yde. 2020, VG : Verdens gang. OSLOMETLeserinnlegg

Mer hjemmekontor kan gå utover familien .

Nilsen, Wendy. 2020, OSLOMETIntervju

COVID-19 og arbeidsplassen - Fleksibilitet og hjemmearbeid.

Aksnes, Siri Yde; Nilsen, Wendy. 2020, Internt seminar hos Samferdselsdepartmentet. OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag

Jobbe hjemmefra - Bare idyll?

Nilsen, Wendy; Aksnes, Siri Yde. 2020, Statistisk Sentralbyrå sitt Ledermøte . OSLOMETPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »