Cristin-prosjekt-ID: 2151613
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2021, 10:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2151613
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2021, 10:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Akutte effekter av styrketrening på pasienter med Dystrofia Myotonika 1

prosjektleder

Truls Raastad
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 53904

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. januar 2020 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akutte effekter av styrketrening på pasienter med Dystrofia Myotonika 1

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å studere responsen på en moderat-tung styrketreningsøkt i skjelettmuskulatur hos pasienter med Dystrofia Myotonika 1. Hensikten er å bruke denne informasjonen til å planlegge og gjennomføre treningsintervensjoner for å bedre muskelfunksjon hos pasientgruppen. Vi vil rekruttere 16 godt fungerende pasienter med DM1 og tilsvarende antall alders- og kjønnsmatchede kontroller. Responsen på styrketreningen følges ved å måle restitusjon av muskelfunksjon, endringer i konsentrasjonen av muskelproteiner i blod og urin, og ved å studere endringer i struktur, funksjon og signalveier i muskelfibrene ved hjelp av muskelbiopsier fra en lårmuskel. Resultatene fra studien vil vise om DM1 pasientene responderer annerledes på en styrketreningøkt enn friske kontroller og videre gi informasjon om hvilke systemer i muskelfibrene som responderer annerledes og om styrketrening er trygt. Informasjonen kan brukes videre til å optimalisere treningsbelastning og restitusjon i treningsintervensjoner.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Niels Ørtenblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Syddansk Universitet

Kristin Ørstavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gøran Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Lars Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Birmingham
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »