Cristin-prosjekt-ID: 2151826
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2021 08:58

Cristin-prosjekt-ID: 2151826
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2021 08:58
Prosjekt

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

prosjektleder

Tone Morken
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 135576

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.000.000
 • Trond Mohn stiftelse
  Prosjektkode: TMS2020TMT06

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Medisinske fag • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Allmennmedisin • Primærhelsetjenesten • Pasientforløp • Risikofaktorer • Helsetjenesteforskning • Legevakt • Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser
 • 7.4 Ressurser og infrastruktur (håndtering av sykdommer og tilstander)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Konsekvensene et globalt utbrudd har for primærhelsetjenesten er vist under tidligere influenspandemi.  Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten.       2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Prosjektet har som delmål å:

 1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
 3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
 5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Vitenskapelig sammendrag

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Konsekvensene et globalt utbrudd har for primærhelsetjenesten er vist under tidligere influenspandemi.  Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten.       2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Prosjektet har som delmål å:

 1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
 3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
 4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
 5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Metode

Delmål 1 og 2 besvares ved å innhente spørreskjemadata fra alle legevaktene i Norge samt spørreskjemadata fra nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Delmål 3 besvares ved data fra register med informasjon om alle kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR) med informasjon om alle innleggelser i spesialisthelsetjenesten, MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensivregister. Folkeregisteret gir informasjon om alder, kjønn, innvandrerstatus, inntekt og bosted.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jonas Nordvik Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Vivian Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ingrid Keilegavlen Rebnord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Trond Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »