Cristin-prosjekt-ID: 2157970
Sist endret: 29. januar 2021, 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 2157970
Sist endret: 29. januar 2021, 13:20
Prosjekt

Cryokjøler for flytendegjøring av hydrogen

prosjektleder

Norbert Lümmen
ved Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Maskinteknisk energi- og miljøteknologi

Emneord

Bærekraftige energisystemer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2020 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cryokjøler for flytendegjøring av hydrogen

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ble det undersøkt om en Stirlingmotor ved Institutt for maskin- og marinfag (IMM) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er egnet som cryo-kjøler i et lab-skala anlegg for flytendegjøring av hydrogen. Både eksperimenter og beregninger ble gjennomført til å avsløre motorens potensial for denne oppgaven. Resultatene fra både gjennomførte eksperimenter og simuleringer i dette prosjektet viser at den tilgjengelige stirlingmotoren er et godt utgangspunkt for en videreutvikling til en kryokjøler med anvendelse i flytendegjøring av gasser som hydrogen.

Metode

 • Eksperimenter med Stirlingmotor i motor- og kjølerdrift i motorlab ved Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Modellering og simulering av Stirlingmotoren i motor- og kjølerdrift i programvaren Sage of Athens (www.sageofathens.com)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Norbert Lümmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet

Øystein Stavø Høvig

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

Arne Høeg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner
1 - 3 av 3