Cristin-prosjekt-ID: 2158211
Registrert av: REK Sist endret: 8. april 2022, 13:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2158211
Registrert av: REK Sist endret: 8. april 2022, 13:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

prosjektleder

Olav Hungnes
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 157792

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. april 2020 Slutt: 20. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

Populærvitenskapelig sammendrag

Covid-19 sykdom forårsakes av viruset SARS-CoV-2, et nytt koronavirus som ble identifisert i januar 2020. Viruset har på kort tid spredd seg over hele verden, inkludert i Norge, og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 11. mars 2020 at covid-19 var en pandemi. Produksjon av antistoffer rettet mot SARS-CoV-2 er en del av kroppens immunrespons ved covid-19. Antistoffanalyser er spesielt nyttige når status for gjennomgått infeksjon eller immunstatus i en populasjon skal måles. Prosjektet har som formål å kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer (seroprevalens) og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge ved å teste et utvalg av befolkningen med geografisk og aldersmessig spredning. Prosjektet som helhet vil basere seg på anonymiserte rester av blodprøver tatt for andre formål (restsera), samlet inn både før, under og etter covid-19 pandemien. Prøvene inngår i instituttets immunitetsbiobank. Prosjektet vil også undersøke om det fantes kryssbeskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2 i den norske befolkningen før viruset oppsto. Det kan også bli aktuelt å teste de samme serumprøvene mot andre virus i koronavirusfamilien (sesongkoronavirus) eller andre smittsomme agens som kan ha betydning for å forstå immuniteten mot SARS-CoV-2. Prosjektet inngår i Folkehelseinstituttets overvåkning av smittsomme sykdommer i Norge, men resultatene vil ha internasjonal interesse.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Hungnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lisbeth Meyer Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Jan Terje Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Trung Tran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in late summer 2020.

Tunheim, Gro; Kran, Anne-Marte Bakken; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson; Hungnes, Olav; Lund-Johansen, Fridtjof; Tran, Trung; Andersen, Jan Terje; Vaage, John T.. 2020, FHI, UIO, OUSRapport

Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in April/May 2020 and August 2019.

Tunheim, Gro; Kran, Anne-Marte Bakken; Rø, Gunnar Øyvind Isaksson; Steens, Anneke; Hungnes, Olav; Lund-Johansen, Fridtjof; Tran, Trung; Andersen, Jan Terje; Vaage, John T.. 2020, FHI, UIO, OUSRapport
1 - 2 av 2