Cristin-prosjekt-ID: 2169930
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2022, 11:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2169930
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2022, 11:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for kartlegging av utvikling av Alzheimers sykdom (RADAR AD)

prosjektleder

Dag Årsland
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 98842

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for kartlegging av utvikling av Alzheimers sykdom (RADAR AD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Digitale teknologier, som sensorer og smarttelefoner, gir mulighet til å undersøke funksjon ved Alzheimers sykdom. Digitale teknologier har potensialet til mer nøyaktige målinger av funksjoner slik som aktiviteter i dagliglivet (ADL) sammenlignet med nåværende skalaer og spørreskjemaer basert på intervju av pasient eller pårørende. Dette er viktig både i klinisk praksis for å kunne følge sykdomsutviklingen, men det er også et stort behov for å utvikle bedre effektmål til bruk i kliniske studier. I denne studien skal vi evaluere et nøye utvalgt batteri av sensorer brukt av personer med prodromal eller mild -moderat Alzheimers sykdom og friske kontrollpersoner i 8 uker. Målinger via sensorer skal sammenlignes med standard måleinstrumenter for ADL. Dette er en internasjonal multisenter studie.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dag Årsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Martha Gjestsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Margrete Berntsen da Siqueira

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3