Cristin-prosjekt-ID: 2192915
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2192915
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overlevelsesdata og langtidseffekter etter intensivbehandling av COVID-19 i Norge

prosjektleder

Kristin Hofsø
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 135310

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 1. juni 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overlevelsesdata og langtidseffekter etter intensivbehandling av COVID-19 i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å undersøke overlevelse og pasientkarakteristika (kjønn, alder, risikofaktorer, tid på respirator mfl.) av den norske COVID-19 populasjonen behandlet på intensivavdeling. Norsk Intensivregister (NIR) har intensivdata fra omlag 95 % av alle intensivpasienter i Norge, og dette vil være datagrunnlaget for denne nasjonale studien. Alle COVID-19 pasienter registrert i NIR vil gi grunnlag for beskrivelse av populasjonen på intensiv. Videre ønsker denne studien å følge opp de som overlevere intensivoppholdet, det første året fra innleggelse. Det er velkjent at pasienter som overlever et intensivopphold, opplever store helseutfordringer i lang tid etter utskrivelse. Disse helseutfordringene er knyttet til både fysisk, mental og kognitiv funksjon, noe denne studien vil kartlegge. Pasientene vil bli kontaktet via telefonen, og validerte spørreskjemaer vil bli benyttet for kartlegging av helseplager på 6 og 12 måneder etter innleggelse. Denne studien vil kun benytte seg av registerdata og pasientrapporterte data. Resultater fra denne studien vil gi viktig informasjon om den norske COVID-19 populasjonen og deres senplager etter sykdom og behandling.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Hofsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tone Rustøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Milada Cvancarova Småstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Jon Henrik Laake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristian Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »