Cristin-prosjekt-ID: 2199026
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2020, 14:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2199026
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2020, 14:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 151649

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. juni 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn ser ut til å være mindre utsatt for SARS-CoV-2 enn voksne, og alvorlig sykdom og død rapporteres sjelden. Det finnes dokumentasjon for sannsynlig smitte fra barn, men barns rolle i smittespredning av SARS-CoV-2 er usikker. Prosjektet vil ta utgangspunkt i barn med bekreftet covid-19 og deres kontakter i barnehager og skoler. Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset. Spytt skal samles fra alle tilfeller og kontakter ved start og slutt av studieperioden. Spyttprøvene analyseres for å bekrefte covid-19. I tillegg vil spytt fra tilfeller med bekreftet covid-19 undersøkes ved helgenomsekvensering av virus, for å gi mer detaljert informasjon om sannsynlig sammenheng mellom tilfeller, og vi vil studere immunresponser.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ola Brønstad Brynildsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Karoline Bragstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Olav Hungnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Marie Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »