Cristin-prosjekt-ID: 2210213
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2020, 12:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2210213
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2020, 12:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nevrobiologiske markører for respons til konsentrert eksponeringsbehandling

prosjektleder

Gerd Kvale
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 61605

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nevrobiologiske markører for respons til konsentrert eksponeringsbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil undersøke funksjonelle og strukturelle endringer i hjernen som følge av eksponeringsbehandling hos pasienter med tvangslidelse (OCD) og angstlidelser. Dette vil undersøkes med magnetresonanstomografi (MR). Vi vil videre undersøke om funn kan kan relateres til biomarkører i den samme pasientgruppen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Kvale

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Odile A. van den Heuvel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vrije Universiteit Amsterdam Medical Center

Bjarne Kristian Aaslie Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Stephanie Francoise Claire Le Hellard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Olga Therese Ousdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »