Cristin-prosjekt-ID: 2234892
Sist endret: 10. desember 2021, 11:11

Cristin-prosjekt-ID: 2234892
Sist endret: 10. desember 2021, 11:11
Prosjekt

COEMS Training Network

prosjektleder

Volker Stolz
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

COEMS Training Network

Populærvitenskapelig sammendrag

The COEMS project has advanced the state of the art of debugging of multi-core systems. On the one hand, we have developed a hardware-solution for trace processing that allows online processing of execution trace events. On the other hand, we have designed a powerful specification language, a compiler and various other programming tools. Although COEMS is most powerful when used with the hardware prototype and compiled specifications, also the interpreter solution is a powerful tool that can be integrated into the software development workflow. Application areas include coverage analysis and monitoring various safety-properties that are relevant especially when developing in safety-critical domains such as avionics and railways.

Vitenskapelig sammendrag

The COEMS project has advanced the state of the art of debugging of multi-core systems. On the one hand, we have developed a hardware-solution for trace processing that allows online processing of execution trace events. On the other hand, we have designed a powerful specification language, a compiler and various other programming tools. Although COEMS is most powerful when used with the hardware prototype and compiled specifications, also the interpreter solution is a powerful tool that can be integrated into the software development workflow. Application areas include coverage analysis and monitoring various safety-properties that are relevant especially when developing in safety-critical domains such as avionics and railways.

The FORSTERK funding will enable us to build a national network of competence in the foundations and techniques relevant to COEMS. This enables other researchers to build on our results, and helps us to identify potential users and application areas within the Norwegian industry. To this end, we 1) organize a summer school with primarily national, but also international, participants, where we disseminate the COEMS results, 2) hold a dedicated event for industry and academia each, and 3) participate in national academic and industrial events.

Tittel

COEMS Training Network

Populærvitenskapelig sammendrag

I COEMS prosjektet har deltakere fra industri og forskning videreutviklet teknologier til debugging av 
fler-kjerne systemer. Vi har utviklet en maskinvare-basert løsning for å behandle strømmer av henvendelser fra systemet. Vi har også designet et uttrykkskraftig spesifikasjonsspråk samt kompilator og tilhørende verktøy. Selv om COEMS fungerer best med den utviklete prototypen og kompilerte spesifikasjoner, tilbyr vi også en interpreter-basert løsning som lett kan integreres i programvare-utviklings prosesser. Anvendelsesområde inneholder coverage analyser og observasjon av forskjellige sikkerhets-relevante egenskaper som er svært viktig for utvikling i områder som luftfart og jernbane.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Volker Stolz

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Hardware-Assisted Online Data Race Detection.

Ahishakiye, Faustin; Requeno Jarabo, Jose Ignacio; Pun, Ka I; Stolz, Volker. 2021, Lecture Notes in Computer Science (LNCS). UCdM, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1