Cristin-prosjekt-ID: 2235504
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2020, 21:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2235504
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2020, 21:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ambroxol ved tidlig og prodromal demens med Lewylegemer (ANeED-studien)

prosjektleder

Arvid Rongve
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 73910

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ambroxol ved tidlig og prodromal demens med Lewylegemer (ANeED-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil utføre en klinisk intervensjonsstudie ved tidlig og prodromal demens med Lewylegemer (DLB) med ambroxol. Deltakerne skal randomiseres til ambroxol eller placebo 1:1. Formålet med studien er å finne ut om legemidlet ambroxol har effekt mot prodromal stadium av DLB (mild kognitiv svikt (DLB-MCI)) og demens med Lewylegemer (DLB). Behandlingen planlegges å omfatte totalt 172 deltakere med disse diagnosene, og skal pågå i 18 måneder. De av deltakerne som ønsker det vil deretter få tilbud om behandling med aktiv substans (ambroxol) i ett år videre, slik at studien for disse varer i opptil 2,5 år totalt. Deltakerne skal møte på poliklinikken på sykehuset tilsammen 8 ganger i løpet av første delen av studien; ved oppstart, uke 4, uke 8, 24, 36, 52, måned 15 og 18. I tillegg møter deltakerne 1-2 ganger til undersøkelser på forhånd (screening). Deltakerne vil blir ringt til tilsammen sammen 16 ganger i løpet av de første 18 månedene studien pågår. Besøkene på sykehuset innebærer måling av høyde, vekt, temperatur, blodtrykk, puls, fysisk lege-undersøkelse inkludert nevrologisk status, blodprøver, spinalpunksjon, kognitive tester, elektroencefalografi (EEG), MR, CIT-SPECT/DaTSCAN og hjertediagram (EKG).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Arvid Rongve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Fonna HF

Audun Vik Mo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Bjørn Eivind Kirsebom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kristoffer Haugarvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Luiza Jadwiga Chwiszczuk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »