Cristin-prosjekt-ID: 2244464
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2244464
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 23:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Data-assistert navigasjonskirurgi ved behandling av endetarmskreft

prosjektleder

Kjersti Flatmark
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 123753

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 1. september 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Data-assistert navigasjonskirurgi ved behandling av endetarmskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved operasjon av endetarmskreft er hensikten å fjerne svulsten med frie marginer, såkalt R0 reseksjon, og samtidig skåne friske naboorganer i bekkenet i størst mulig grad. I enkelte tilfeller kan det dette være vanskelig fordi svulsten er omgitt av organer med varierende og komplisert plassering i forhold til hverandre. Noen ganger kan også tidligere strålebehandling og tidligere kirurgi i bekkenet medføre forandringer som gjør det problematisk å skille svulsten fra annet vev. Det er ønskelig at det etableres kirurgiske teknikker som kan lette disse utfordringene. Data-assistert navigasjonskirurgi innebærer at man fremstiller svulsten og relevante organer på 3-dimensjonale røntgenbilder. Dette gir nøyaktig informasjon om svulstens plassering i forhold til omgivende organer. Under operasjonen vises også kirurgiske instrumenter på røntgenbildene. På samme måte som man ved bruk av for eksempel GPS til enhver tid ser hvor man er på et kart, ser kirurgen plasseringen av sine instrumenter i sanntid, både i forhold til svulsten og til naboorganer. Dette gir bedre oversikt, mer nøyaktig instrumentering, og er blitt rutine blant annet innen hjernekirurgi. Målet med dette prosjektet er å undersøke om data-assistert navigasjonskirurgi vil være gjennomførbart og nyttig ved kirurgi for lokalavansert endetarmskreft og tilbakefall av endetarmskreft. Spesielt utfordrende svulstsituasjoner hos opp til 20 pasienter vil bli operert med samtidig bruk av navigasjon. Nytten av navigasjon vil bli undersøkt ved å se på antall R0 reseksjoner ved navigasjons-assistert kirurgi, om planen for kirurgi ble fulgt under operasjonen, og registrering av kirurgens vurdering av om navigasjon var nyttig. Opplysninger om kjønn, alder, allmenntilstand, for-behandling før kirurgi, MR, operasjonen, komplikasjoner, mikroskopisk undersøkelse av svulsten som ble fjernet, resultater fra langtidsoppfølging, og livskvalitet-data vil bli registrert og analysert. Forhåpentligvis vil navigasjon vise seg å være gjennomførbart og nyttig og kunne forbedre kirurgisk resultat og prognose hos pasienter med svært avansert endetarmskreft.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Flatmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Reims

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sellevold, Simen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stein Gunnar Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hanne Line Emblemsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »