Cristin-prosjekt-ID: 2278950
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2021, 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 2278950
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2021, 15:01
Prosjekt

Korona og covid-19 studie i Telemark og Agder (COVITA)

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 146469

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag • Medisinske fag

Emneord

Covid-19 • Epidemiologi medisinsk • Adaptiv immunitet

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
35003116
Sted
Anne Kristin Møller Fell

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Korona og covid-19 studie i Telemark og Agder (COVITA)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst av SARS-CoV-2 IgG antistoff hos SARS-CoV-2 PCR positive pasienter og hos pasienter som hadde symptomer på covid-19, men testet negativt med SARS-CoV-2 PCR i Agder og Telemark under pandemien. SARS-CoV-2 IgG måles ca. tre måneder etter PCR og deretter hver 6. måned inntil 2 år for å se på utvikling og varighet av immunitet. Pasientene med positiv og negativ SARS-CoV-2 PCR svarer på et spørreskjema om risikofaktorer, komorbiditeter og smittespredning for covid-19 samtidig med SARS IgG måling. En populasjon på ca. 22703 deltakere fra Telemarksstudien brukes som en kontrollgruppe for både SARS-CoV-2 PCR positive og negative pasienter. Målet er å se om det er forskjell i risikofaktorer for covid-19 sammenlignet med en pasientkontrollgruppe som hadde symptomer for covid -19,men var SARS-CoV-2 PCR negative, og i tillegg se om det er forskjell i risikofaktorer mellom disse og sammenlignet med en populasjonskontrollgruppe fra Telemarkstudien. Populasjonskontrolgruppen er allerede kartlagt nøye med et spørreskjema om risikofaktorer 2013 og 2018. Det samles serum for SARS-CoV-2 IgG måling hos SARS-CoV-2 PCR positive og negative pasienter i Telemark fra pandemioppstart og så lenge pandemien pågår, inntil to år. Det brukes test negativ design som ofte er brukt for epidemiologiske studier og studier på risikofaktorer, miljøfaktorer sosiøkonomiske faktorer og yrkeseksponering. Kontrollguppen fra Telemarksstudien gir unik mulighet for å kartlegge risikofaktorer,miljøfaktorer, sosioøkonomiske faktorer og yrkeseksponering for covid-19.Denne studien vil gi data som ikke er mulig å få fra andre registre. Registerstudien vil kartlegge alvorlighetsgraden av covid-19, død og bruk av helsetjenester fra nasjonale registre.Siste del av studien undersøker nevrokognitive symptomer og fatique etter covid-19 med et spørreskjema. Resultater fra studien gir nyttig informasjon om antistoffutvikling, varighet av antistoff over tid, forekomst av SARS-CoV IgG hos PCR negative pasienter og risikofaktorer mens pandemien pågår i Agder og Telemark. Studien vil også belyse nevrokognitive komplikasjoner og fatique etter covid-19. I tillegg skal langtids plager kartlegges og en intervensjonsstudie gjennomføres hvor 30 deltagere randomiseres til Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) over to måneder og 30 til en enkelt, standardisert konsultasjon med psykolog. Denne delen av studien forventes å gi nyttig informasjon for støttebehandling og rehabilitering etter gjennomgått covid-19. Resultater av studiene vil hjelpe for å utvikle anbefalinger for sårbare pasienter ved pågående Covid-19 pandemi og vil ha nytteverdi for helsemyndighetene for forebygging av epidemier i fremtiden.

Vitenskapelig sammendrag

I COVITA studien har personer som har testet positivt for Corona virus (SARS-Cov-2) i Agder og Telemark i perioden februar til primo desember 2020 fått tilbud om antistofftesting 4-5 måneder etter PCR-test. De som hadde antistoffer blir tilbudt videre testing hver 6. måned gjennom 2 år. Et utvalg av de som hadde symptomer i samme periode, men testet negativt (PCR) ble også invitert til antistoffmåling etter 3-5 måneder (kontroller). Deltagelse i studien medfører å svare på et kort spørreskjema i tillegg til blodprøve for måling av antistoff. Vi registrerer tidspunkt for vaksinasjon og type vaksine. Målet med studien er å følge utvikling av SARS-CoV-2 antistoff nivå over tid for å lære mer om immunitet. I tillegg skal langtids plager kartlegges og en intervensjonsstudie gjennomføres hvor 30 deltagere randomiseres til Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) over to måneder og 30 til en enkelt, standardisert konsultasjon med psykolog. Allerede innsamlet informasjon fra Telemarkstudien (kohort studie om risikofaktorer for luftveissykdom, n=22703) blir senere brukt for å studere risikofaktorer for COVID-19 (inkludert faktorer med lav prevalens).

Prosjektet ledes av Anne Kristin M. Fell, overlege, Sykehuset Telemark, 1. amanuensis, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo. Prosjektet er et samarbeid med Sørlandet sykehus, hvor nevrolog og 1. amanuensis ved Universitetet i Agder Randi Eikeland er koordinator. Marjut Sarjomaa, MD, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og smitteverns overlege ved Sykehuset Telemark er PhD-kandidat i COVITA. Vi har etablert samarbeid også med Ingeborg Aaberge, fra Folkehelseinstituttet (forsker og spesialist i immunologi, transfusjonsmedisin og mikrobiologi), professor Neil Pearce fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK (spesialist i epidemiologi og biostatistikk), professor emeritus Jan Vandenbrouke, fra Universitetet i Leiden, NL og Universitetet i Aalborg, DK (epidemiolog og spesialist i indremedisin) og Svein Arne Nordbø som er 1. Amanuensis ved NTNU i Trondheim og spesialist i medisinsk mikrobiologi ved St. Olav’s Hospital.

Metode

The aims of the studies are:

 1. Monitor the SARS-CoV-2 antibody levels in subjects tested with Coronavirus-PCR in Telemark and Agder over a period of two years with continuance also after vaccination (Work Package [WP] 1).
 2. Identify risk factors for COVID-19 by comparing PCR positive cases with PCR negative controls and these groups with a large group of population controls (WP 2).
 3. By the use of a randomised control trial assess effects of an ISTDP based intervention on symptom severity and work ability in those reporting non-recovery after COVID-19 (WP 3).

3. Project methodology

3.1 Project arrangements, method selection and analyses

Study design:

Our approach is to apply a Test-Negative Design (TND) with population controls and a RCT with an ISTDP intervention for subjects reporting severe long-term symptoms. There are several advantages of the TND including limitation of confounding by healthcare-seeking attitude. For the identification of risk factors (WP 2), already collected data from population controls (the Telemark-Study) will be used and compared to PCR positive and negative participants (triangulation). In WP 1 we have measured the SARS-CoV-2 antibody (IgG and IgM) levels in coronavirus-PCR positive and negative cases 4-5 months after the PCR test. Those with positive antibody tests are retested every 6 months for two years. In WP 3 we explore long-term symptoms after COVID-19 by the use of patient reported outcomes (PROMS) and apply a RCT to a subset to assess how ISTDP affects these symptoms. One PhD-candidate will collect, handle and analyse data from WP 1 and 2, and another with WP 3.

 

Utstyr

Lab til blodprøvetaking og antistoffanalyser

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Marjut Anneli Sarjomaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Yngvar Tveten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Hege Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
Aktiv cristin-person

Randi Eikeland

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »