Cristin-prosjekt-ID: 2296959
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 13:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2296959
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 13:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

The NOrwegian Tick-borne Encephalitis Study - NOTES. Acute phase characteristics and long-term outcomes.

prosjektleder

Hege Kersten
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 96505

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The NOrwegian Tick-borne Encephalitis Study - NOTES. Acute phase characteristics and long-term outcomes.

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har vært en klar økning i antall pasienter med infeksjon med TBE-virus de to siste årene i Telemark og Vestfold. Det er derfor behov for nærmere kartlegging av både den akutte fase av sykdommen og eventuelle følgetilstander. Første del av studien en retrospektiv deskriptiv studie. Vi vil i denne delen systematisere data som allerede finnes i elektronisk pasientjournal for pasienter med gjennomgått infeksjon med TBE-virus i Telemark og Vestfold fra 2028/19. Vi ønsker med denne studien å øke kunnskapen om hvordan sykdommen arter seg i Norge i akuttfasen. Det er tidligere ikke beskrevet for en så stor pasientkohort i Norge, kun kasuistikker. Andre del av studien er en prospektiv observasjonsstudie hvor vi vil vurdere hvilke og hvor hyppig resttilstander er for pasienter som har gjennomgått infeksjon med TBE-virus. Pasientene vil bli fulgt opp klinisk og utføre nevropsykologis testing med et gitt testbatteri for å vurdere livskvalitet, fatigue og kognitive endring.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Hilde Kristin Skudal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Randi Eikeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Tore Stenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Åshild Marvik-Rødland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »