Cristin-prosjekt-ID: 2332514
Registrert av: REK Sist endret: 2. august 2020, 15:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2332514
Registrert av: REK Sist endret: 2. august 2020, 15:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kvalitetssikring og evaluering av ASL – perfusjon

prosjektleder

Beathe Sitter
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 125518

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitetssikring og evaluering av ASL – perfusjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å implementere en optimalisert og kvalitetssikret ikke-invasiv MR-sekvens (ASL) for måling av hjernens perfusjon, for bruk i klinikk og forskning. For implementering og optimalisering sammenlignes to ulike teknikker i en gruppe på friske frvillige (N=10). Den beste metoden vil bli testet ut på fem pasienter med MS. Mål på perfusjon i hjernen, målt med MR, brukes under utredning og oppfølging av blant annet MS-pasienter. Dette skjer da med bruk av gadoliniums-baserte kontrast-midler. Små mengder av gadolinium avleires i hjernen, og mengden øker med dose og antall doser. Det er ikke kjent om avsetning av gadolinium i hjernevev er assosiert med patologi. ASL er en metode for mål av perfusjon som ikke benytter gadolinium, og vil være en tryggere metode ved MR-undersøkelser, spesielt for pasienter som følges opp med MR, som MS-pasienter. Målet for dette prosjektet er å implemtentere og evaluere ASL på friske frivillige, samt å teste ut den beste sekvensen på fem pasienter. Prosjektet vil kunne danne grunnlag for et senere arbeid for å eventuelt endre undersøkelsesprotokoller for MS-pasienter ved St. Olavs hospital.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beathe Sitter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Wilhelm Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2