Cristin-prosjekt-ID: 2361530
Sist endret: 7. august 2020, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 2361530
Sist endret: 7. august 2020, 15:09
Prosjekt

ISOS: Multifunctional icephobic, robust lightweight and transparent coatings for windows and lenses

prosjektleder

Bodil Holst
ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nanoteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ISOS: Multifunctional icephobic, robust lightweight and transparent coatings for windows and lenses

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bodil Holst

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Espen Werdal Selfors

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2