Cristin-prosjekt-ID: 2383913
Sist endret: 11. august 2020, 13:03

Cristin-prosjekt-ID: 2383913
Sist endret: 11. august 2020, 13:03
Prosjekt

Bio4-7Seas - Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation

prosjektleder

Anders Hammer Strømman
ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Meteorologi • Matematikk og naturvitenskap • Naturressursforvaltning • Marin teknologi • Geofag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bio4-7Seas - Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation

Populærvitenskapelig sammendrag

Skipssektoren vil vokse kraftig de neste tiårene, og innen 2050 forventes de utslippene av CO2 å være 2,5 ganger høyere enn i dag, hvis ikke utslippsreduserende tiltak blir iverksatt. Mens deler av kystnær skipstrafikk har gode muligheter for å redusere utslippene gjennom elektrifisering, har dyphavssektoren ennå ikke løsninger klare som muliggjør store utslippskutt. Biodrivstoff er blant alternativene som vurderes for sektoren. En bærekraftig overgang er imidlertid nødvendig fordi produksjon av biodrivstoff forsterke det økende presset på land- og biomasseressurser fra befolkningsvekst, økonomisk utvikling og andre landbaserte tjenester. Bio47Seas vil anvende en tverrfaglig tilnærming som kombinerer ledende metoder innen biodrivstoffsystemer, maritime fag, lca og klimavitenskap for å sikre robuste analyser av klimaeffekten fra bruk av til biodrivstoff i skipsfarten.

Vitenskapelig sammendrag

The shipping sector will strongly grow in the next decades, and by 2050 the associated emissions of CO2 are expected to be as much as 2.5 times higher than today, if mitigation measures are not taken. The use of biofuels for deep-sea shipping is among the key decarbonisation options with the largest climate change mitigation potential, in the order of 50-80%. As it remains a challenge to decarbonise through alternative measures, advanced biofuels produced from lignocellulosic biomass represent the most cost-effective low emission alternative for deep sea shipping. However, a sustainable transition is required because biofuel demands from shipping can add to the growing pressure on land and biomass resources from population growth, economic developments, and other land-based services.

Currently, little information exists on the environmental dimension of integrating biofuel value chains with the shipping sector. The ambition of Bio4-7Seas is to fill this research gap by providing a robust understanding of the climate change mitigation potential and environmental effects associated with a growing deployment of biofuels for deep sea fleet. Achieving this requires a multidisciplinary approach combining state-of-the-art competence in biofuel systems, maritime engineering, life cycle assessment, and climate science. This project will integrate and build on the expertise of the FME Bio4Fuels and SFI Smart Maritime. We will integrate maps on the availability of a variety of biomass feedstocks (current and future residues available from agriculture and forestry, dedicated bioenergy crops on marginal land, etc.), inventories of advanced biofuel conversion technologies, and international shipping models within an Earth system model framework to assess the effects, benefits, and potential trade-offs of alternative biofuel utilization pathways in the shipping sector.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Hammer Strømman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Helene Muri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Otávio Cavalett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Francesco Cherubini

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4