Cristin-prosjekt-ID: 2384095
Sist endret: 11. august 2020, 13:01

Cristin-prosjekt-ID: 2384095
Sist endret: 11. august 2020, 13:01
Prosjekt

CLIMMS - Climate change mitigation in the maritime sector

prosjektleder

Anders Hammer Strømman
ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF Ocean

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marin teknologi • Skipsteknologi

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CLIMMS - Climate change mitigation in the maritime sector

Populærvitenskapelig sammendrag

CLIMMS er et kompetanse og samarbeidsprosjekt som har utspring i og som er tilknyttet i SFI Smart Maritime. Prosjektet er utviklet for å styrke norsk arbeid med hvordan den maritime sektoren kan nå IMO sine klimamål om å halvere utslip fra maritim sektor innen 2050, på vei mot 2 gradersmålet i Parisavtalen. Prosjektet gir altså en platform for utvikling og formidling av norsk kompetanse på dette området, for at næringen kan stå bedre rustet internasjonalt. Prosjektet altså skal bidra til å styrke kunnskapsbasisen for utforming av politikk og virkemidler gjennom veldokumenterte analyser av konsortiet sine egne forslag til løsninger.

Vitenskapelig sammendrag

With the IMO decision (2018) to reduce maritime GHG emissions by 50%, identifying, designing, and implementing cost efficient measures that deliver the required reductions in real seaway operations becomes a key priority for naval architects, shipbuilders, and owners. To this end, a robust understanding of the actual and complete climate impacts associated with different abatement measures and their combinations into different pathways for the transformation of the global fleet is required. Achieving this requires a multidisciplinary approach combining state of the art competence in both naval architecture & maritime engineering, life cycle assessment, and climate science. First, a rigorous understanding of the many different technological and operational measures options, as offered by the field of naval architecture & maritime engineering, is pivotal as it provides the core building blocks for any further assessments. Second, it is paramount to acknowledge the importance of assessing options across the whole life cycle. In particular, it is essential to recognize the lessons from climate change mitigation efforts on road transport, in that many options that reduce direct emissions may shift emissions to other parts in the value chain. Third, the actual climate and environmental impacts of emissions are not only influenced by technological factors, but also by climatic and ecological conditions, which may vary regionally.This project takes an inter-disciplinary approach combining methods from life cycle assessment, maritime engineering and climate science, to further-develop our understanding of the implications of various mitigation options and scenarios within the maritime sector.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Hammer Strømman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Elizabeth Lindstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Energi og transport ved SINTEF Ocean

Sverre Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

YoungRong Kim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Diogo Kramel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »