Cristin-prosjekt-ID: 2396685
Sist endret: 14. oktober 2020, 14:16

Cristin-prosjekt-ID: 2396685
Sist endret: 14. oktober 2020, 14:16
Prosjekt

Lek som begrep og fenomen i kroppsøving og idrettsfag i skole og lærerutdanning

prosjektleder

Jorunn Spord Borgen
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Kroppsøving og idrettsfag • Videregående opplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. mars 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lek som begrep og fenomen i kroppsøving og idrettsfag i skole og lærerutdanning

Populærvitenskapelig sammendrag

Lek som begrep og fenomen i kroppsøving i skole og lærerutdanning 

I forbindelse med ny læreplan, Fagfornyelsen (LK20), som er innført fra høsten 2020, har lek fått en klar posisjon i kroppsøving i grunnskolen og i kroppsøving og i programfaget idrettsfag i videregående skole. I ny overordnet del av læreplanen, om verdier og prinsipper i grunnopplæringa, heter det at lek i skolen er nødvendig for trivsel og utvikling, men også for å skape kreativ og meningsfylt læring (Udir, 2017). 

Prosjektet undersøker lek som begrep og fenomen innenfor kroppsøving og idrettsfag, både historisk og i nåtid, i politikkutforming, læreplaner og som operasjonaliserte praksiser på ulike trinn i skolen, og i lærerutdanningen. 

Prosjektet har et phd-prosjekt som undersøker lek i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole (2020-2024). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sondre Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Petter Erik Leirhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 3 av 3