Cristin-prosjekt-ID: 2459664
Sist endret: 26. august 2020, 10:27

Cristin-prosjekt-ID: 2459664
Sist endret: 26. august 2020, 10:27
Prosjekt

Include

prosjektleder

Tanja Winther
ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 295704

Klassifisering

Emneord

Bærekraftig energi

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. august 2020 Slutt: 22. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Include

Vitenskapelig sammendrag

Researh centre that will produce knowledge about how to realise a socially just low-carbon society through socially inclusive processes and in close collaboration between researchers and partners in the public, private and voluntary sectors.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tanja Winther

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Jørgen Wettestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fridtjof Nansens institutt

Ulrikke Bryn Wethal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anders Tønnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Aud Tennøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »