Cristin-prosjekt-ID: 2465069
Sist endret: 18. november 2021, 12:21

Cristin-prosjekt-ID: 2465069
Sist endret: 18. november 2021, 12:21
Prosjekt

Manifest (tidl. Ghost in the Machine)

prosjektleder

Ane Hjort Guttu
ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 125.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 25061

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. september 2019 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Manifest (tidl. Ghost in the Machine)

Vitenskapelig sammendrag

Fiksjonsfilm med dokumentariske trekk om en kunstskole som på overflaten fungerer som institutt for fine art i et stort, konsolidert universitet. I hemmelighet opererer dette instituttet som et autonomt akademi med egen ledelse, regelverk osv. Ghost in the Machine iscenesetter en alternativ skole som, istedenfor å bryte ut av institusjonen, tar plass som en slags parasitt inne i den. Filmen stiller derfor også allmenne filosofiske spørsmål om frihet og selvbestemmelse i et samfunn preget av stadig mer usynlig kontroll.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ane Hjort Guttu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Sveinung Rudjord Unneland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Manifest (tidl. Ghost in the machine).

Guttu, Ane; Unneland, Sveinung Rudjord. 2021, KHIO, UIBFilm
1 - 1 av 1