Cristin-prosjekt-ID: 2465079
Sist endret: 25. august 2020, 14:52

Cristin-prosjekt-ID: 2465079
Sist endret: 25. august 2020, 14:52
Prosjekt

Triologen - et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, NMH (Norges Musikkhøgskole) og Den Norske Opera og Ballett

prosjektleder

Toril Carlsen
ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 80.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 22005

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. april 2020 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Triologen - et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, NMH (Norges Musikkhøgskole) og Den Norske Opera og Ballett

Vitenskapelig sammendrag

Triologen er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Norges Musikk Høgskole NMH og Den Norske Opera og Ballett. Målet for prosjektet er å utprøve nye og utradisjonelle metoder for å skape ny opera. Vi inviterer masterstudenter fra de tre utdanningsinstitusjonene til at på en ukonvensjonell/forskningsbasert måte sammen skape ny opera som vil resultere i en forestilling på Den Norske Opera & Ballett, Scene 2 – juni 2021. Arbeidsprosessen skjer i et likestilt samarbeid mellom musikere, komponister, operasangere, skuespillere, regissører, scenografer og dramatikere. Master studenter fra alle disiplinene deles i tre grupper der studenter fra alle fagene er representert i hver gruppe. Materialet de får er temaet «irritasjoner» og Erik Saties notemanuskipt med sammen navn. Oppgaven de får krever at de tradisjonelle hierarkiene flates ut og kunststudentene skal ha mulighet å påvirke alle momentene i skapningsprosessen uansett hvilket fagfelt de representerer. Vi ønsker med Triologen å prøve ut en ny metode for å utdanne reflekterte og kanskje til en viss grad enda mer kreative kunstnere som i beste fall kan være med på å utvikle en gammel kunstform. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Toril Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Solveig Kringlebotn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2