Cristin-prosjekt-ID: 2471834
Registrert av: REK Sist endret: 28. august 2020, 14:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2471834
Registrert av: REK Sist endret: 28. august 2020, 14:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

MOTIVATE: Moderne behandling av pasienter med hemofili A og inhibitor

prosjektleder

Heidi Glosli
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 60765

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. desember 2019 Slutt: 31. juli 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MOTIVATE: Moderne behandling av pasienter med hemofili A og inhibitor

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å evaluere effekt og sikkerhet av 3 forskjellige behandlingsregimer hos mannlige pasienter med hemofili A som har utviklet inhibitor (hemmere) mot FVIII (blodkoagulasjonsfaktor). Pasientene skal følges over en periode på 5 år. Gruppe 1 inkluderer pasienter som får immuntoleransebehandling (ITI); gruppe 2, pasienter som får ITI og behandling med Hemlibra®; Gruppe 3, pasienter som kun får behandling med Hemlibra®, samt blødningsbehandling med aPCC eller rFVIIa. Behandling i forbindelse med blødningsepsioder og substitusjonsbehandling i forbindelse med kirurgi, vil bli registrert. Data som skal rapporteres baserer seg på rutinekontroller og blodprøver. Alle behandlingsrelevante data vil bli dokumentert i en pasientdagbok . Evt valgfrie tilleggsblodprøver krever eget samtykke. Resultatene fra studien vil resultere i økt kunnskap og vil komme både deltagere og andre hemofili-pasienter til gode på sikt. Globalt vil totalt 120 pasienter delta i studien.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Glosli

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1