Cristin-prosjekt-ID: 2472630
Sist endret: 8. september 2020, 11:55

Cristin-prosjekt-ID: 2472630
Sist endret: 8. september 2020, 11:55
Prosjekt

MONCOVID-19: Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development

prosjektleder

Nabil Belbachir
ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emneord

Hyperspektral avbildning • Data Science

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 401 08 137
Sted
Nabil Belbachir

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MONCOVID-19: Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development

Populærvitenskapelig sammendrag

The overall goal of this initiative is to establish a baseline for new technologies and analytical tools that may support epidemiological observational studies with monitoring capabilities of COVID-19 in a high-risk environment e.g. hospitals to protect healthcare workers from transmission, and to create a safe working environment without contaminated areas, surfaces and objects. The recent findings from Centers for Disease Control and Prevention, UCLA and Princeton University show that the coronavirus can remain active in the air for up to 3 hours, on copper surfaces up to 4 hours, on paper surfaces up to 24 hours and up to two to three days on plastic and stainless steel surfaces. This requires urgent actions to develop technologies and techniques, which can be deployed in healthcare centres to identify potentially infected areas. It is very important to emphasize that this system is not intended for medical diagnosis, as this requires examination of symptoms on a patient and should validated by physical and laboratory tests together with a doctor’s assessment.  

This research project aims to explore the potential and limitations of using a VIS-IR spectroscopic system to measure spectral characteristics in e.g. hospital environments and support epidemiological observations on contamination risk as well as supporting infection prevention and control. The effective application of the proposed methodology may be able to support monitoring infectiousness and support preventing the transmission events.  With respect to the eight immediate research actions of WHO in February 2020, this project is focusing on action 4, 5 and 8 to support the epidemiological studies. The consortium consists of technical partners and collaborators (NORCE, NEO, Telops) for hyperspectral imaging, computer vision and machine learning, medical experts (UiB, Haukeland university hospital) for influenza, and viral infections and international labs for clinical analysis. 

Tittel

MONCOVID-19: Teknologier for å overvåke epidemiologisk utvikling av COVID-19

Populærvitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med dette initiativet er å etablere kunnskap om hvordan nye teknologier og analyseverktøy kan støtte epidemiologiske observasjonsstudier gjennom overvåkning av COVID-19 i et høyrisikomiljø, f.eks. sykehus for å beskytte helsepersonell mot overføring, og for å skape et trygt arbeidsmiljø uten forurensede områder, overflater og gjenstander. Nye funn fra Centers for Disease Control and Prevention, UCLA og Princeton University viser at coronavirus kan forbli aktivt i luften i opptil 3 timer, på kobberflater opptil 4 timer, på papirflater opp til 24 timer og fra to timer til tre dager på overflater av plast og rustfritt stål. Dette gjør det ekstra viktig å raskes mulig kunne utvikle teknologier og teknikker som kan brukes i helsesentre for å identifisere potensielt infiserte områder. Det er viktig å understreke at dette systemet ikke er ment for medisinsk diagnose, da dette krever kartlegging av symptomer hos en pasient og bør valideres ved både fysiske- og laboratorieundersøkelser samt en legevurdering. 

Dette forskningsprosjektet har som mål å utforske potensialet og begrensningene ved å bruke et VIS-IR spektroskopisk system for å måle spektrale egenskaper i f.eks. sykehusmiljøer og støtter epidemiologiske observasjoner av forurensningsrisiko samt støtte forebygging og kontroll av infeksjoner. Effektiv anvendelse av den foreslåtte metodikken kan være i stand til å støtte overvåking av smittsomhet og støtte for å forhindre overføringshendelser. Når det gjelder de åtte umiddelbare forskningsaksjonene til WHO i februar 2020, fokuserer dette prosjektet på tiltak 4, 5 og 8 for å støtte de epidemiologiske studiene. Konsortiet består av tekniske partnere og samarbeidende miljø (NORCE, NEO, Telops) for hyperspektral avbildning, datamaskinvisjon og maskinlæring, medisinske eksperter (UiB, Haukeland universitetssykehus) for influensa, og virusinfeksjoner og internasjonale laboratorier (Robert Koch Institute Berlin, Institute Pascal Paris) for klinisk analyse. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nabil Belbachir

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Julio Hernandez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Elektro Optikk AS

Kristin Greve-Isdahl Mohn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Kristian Vognild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Rebecca Jane Cox Brokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5