Cristin-prosjekt-ID: 2473121
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2020 15:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2473121
Registrert av: REK Sist endret: 13. september 2020 15:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kreft som oppstår etter endoskopisk undersøkelse av øvre- eller nedre gastrointestinaltrakt

prosjektleder

Øyvind Holme
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 155043

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2008 Slutt: 1. november 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kreft som oppstår etter endoskopisk undersøkelse av øvre- eller nedre gastrointestinaltrakt

Populærvitenskapelig sammendrag

Endoskopisk undersøkelse er betraktet som «gull standard» når det kommer til visualisering av patologi i øvre- og nedre gastrointestinaltrakt. Undersøkelsen er bruker-avhengig og forstadier til kreft og kreft kan oversees. Post-endoskopisk cancer er et begrep som blir anvendt ved kreft som oppstår etter en endoskopisk undersøkelse som skulle ha avdekket krefttilfellet. En vanlig definisjon av post-coloskopi colorektalkreft (PCCRC) er kreft som oppstår i tykktarm innenfor tidsrammen på 6 mnd. til 3 år etter en endoskopisk undersøkelse. For magesekk og spiserør er definisjonen like fastsatt, men også her har de fleste anvendt tidsrommet innenfor 3 år. World Endoscopy Organization (WEO) angir PCCRC rate som en viktig ytelses mål ved coloskopisentre med henblikk på å detektere og forebygge colorektal kreft. De anbefaler PCCRC rate som et kvalitetsmål på coloskopi-tjenesten. PCCRC raten er rapportert av en rekke land og varierer fra 2.9% - 9% i enkelte rapporter. For kreft i magesekk er det svært stor variasjon mellom raten på oversett kreft, varierende fra 1.2 % til 19 % i rapporterte data. Post-endoskopi raten i Norge er ukjent. Prosjektet har som mål å kvantifisere raten av post-endoskopiske cancere i etter en endoskopisk undersøkelse av øvre- og nedre gastrointestinaltrakt. Vi ønsker å utforske forskjeller mellom helseforetak, fylker og sykehus. For å oppnå dette vil vi benytte oss av de norske helseregistrene: Kreftregisteret (KRG) og Norsk Pasient Register (NPR). Dataene vil bli koblet via personnummer, med koblingsnøkkel oppbevart ved Kreftregisteret. Forskerne vil arbeide med avidentifiserte data. Vi vil sammenligne våre funn med data fra andre land, slik som Danmark, England og Polen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Sara G Ribe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Mette Kalager

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Edoardo Botteri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »