Cristin-prosjekt-ID: 2473200
Sist endret: 14. september 2020, 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 2473200
Sist endret: 14. september 2020, 14:29
Prosjekt

Verdiløft og skolens danningsoppdrag

prosjektleder

Guro Hansen Helskog
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Filosofiske fag

Emneord

Filosofisk praksis • Læreres og veilederes praktiske yrkeskunnskap • Forskningsbasert lærerutdanning • Dialogisk praksis

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2019 Slutt: 20. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Verdiløft og skolens danningsoppdrag

Vitenskapelig sammendrag

I pressemeldingen om forslag til ny overordnet del av læreplanverket

brukte daværende statsråd Røe Isaksen uttrykket «verdiløft i skolen»

og understreket at skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag - utdanning

og danning. (Regjeringen, 2017). Verdiene og danningsoppdraget skal

gjennomstrømme alle fag og praksiser, og er blant annet konkretisert i

de fagovergripende temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og

medborgerskap og bærekraftig utvikling. Dette skaper et stort mulighetsrom

som både Buskerud videregående skole (BUVS) og lærerutdanningen ved

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker og er forpliktet til å arbeide seg

inn i. Imidlertid er det ikke alltid klart hvordan man kan jobbe med verdier og

skolens danningsoppdrag. Mens et utdannet menneske har fagkompetanse,

har et dannet menneske visdom og evne til å ta kloke handlingsvalg i

tillegg (Hellesnes 1992). Det er en utfordring å lede fra fag til fordypning

og forståelse, som de nye læreplanene vektlegger, og det er behov for et

foregangsprosjekt som kan gi konkrete arbeidsmåter til Fagfornyelsens tre

mål: kritisk reflekterende elever, kvalitativ dybdelæring og bedre samarbeid

og sammenheng mellom fag. Det er også en utfordring er å bevege seg fra

en implementeringslogikk til en samskapt skoleutvikling. Det er her vi tenker

at aksjonsforskning og filosofisk praksis kan være aktuelle tilnærminger,

og det er mot denne bakgrunnen vi har utformet dette prosjektet i

samarbeid med Buskerud videregående skole. Vi spør:

Hvordan kan skolen konkret arbeide på måter

som bidrar til verdiløft og danning? Spørsmålet skal utforskes gjennom en

aksjonsforsknings- og kompetansehevingsstrategi der vi prøver ut former

for filosofisk og dialogisk praksis (se Helskog 2019, Weiss 2015). Prosjektet omfatter alle skolens 155 ansatte.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Guro Hansen Helskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Michael Weiss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Michael Noah Weiss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3