Cristin-prosjekt-ID: 2473220
Sist endret: 28. februar 2021, 18:52

Cristin-prosjekt-ID: 2473220
Sist endret: 28. februar 2021, 18:52
Prosjekt

SAMMEN i oppvekstfellesskapet- foreldremøter med rom for alle

prosjektleder

Ingunn Skjesol
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Folkehelse • Forebygging • Oppvekstmiljø • Barn og unge

Kategorier

Prosjektkategori

  • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SAMMEN i oppvekstfellesskapet- foreldremøter med rom for alle

Populærvitenskapelig sammendrag

Sammen i oppvekstfellesskapet- foreldremøter med rom for alle er et aksjonsforskningsprosjekt. Det betyr at alle deltakerne i prosjektet er med på å utvikle kunnskap og praksis. Prosjektet ønsker å bidra til å mobilisere gode krefter rundt barn og unge, og ønsker å utvikle nye måter å benytte foreldremøtene på skolene til å bygge engasjement og inkluderende fellesskap. For å få til dette vil vi benytte ulike metoder for sikre at ulike stemmer blir hørt.

Metode

Prosjektet er et aksjonsforskningsprosjekt der data genereres gjennom deltagende observasjon, individuelle intervju, gruppe intervju og spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Skjesol

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1