Cristin-prosjekt-ID: 2474250
Sist endret: 24. september 2020, 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 2474250
Sist endret: 24. september 2020, 10:31
Prosjekt

Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP): et pilotprosjekt for tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger

prosjektleder

Hege Sletvold
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Praksis • Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) • Tverrprofesjonalitet • Tverrprofesjonelt samarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
74212347
Sted
Hege Sletvold

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. august 2020 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP): et pilotprosjekt for tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et innovativt samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Namsos, og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos.

Prosjektets hensikt er å øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell praksis for helseprofesjonsutdanninger ved Nord universitet. Dette skal oppnås ved å utvikle og pilotere en modell for tverrprofesjonell praksis med utgangspunkt i de fire helseprofesjonsutdanningene ved Nord universitet studiested Namsos; farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie. Som en del av prosjektet vil Nord universitet utvikle et emne i veiledningspedagogikk som tilbys praksisveiledere som deltar i prosjektet.

Målet med prosjektet er å utvikle en modell for tverrprofesjonell praksis som

 1. Sikrer samhandling mellom veiledere, studenter og vitenskapelig ansatte om læringsaktiviteter og -utbytter
 2. Sikrer god sammenheng mellom tverrprofesjonelle læringsaktiviteter og læringsutbyttebeskrivelser i studieprogrammene
 3. Legger til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring med sterk relevans for praksis
 4. Gir praksisveiledere mulighet for å tilegne seg formell kompetanse i veiledning
 5. Kan tas i bruk for studenter ved andre studiesteder og praksisarenaer

Metode

Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign, som innebærer at forskningsspørsmål og aksjoner utvikles underveis i samhandling mellom aktørene som deltar, og vil dermed være en følge av målene for fagutviklingen i prosjektet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Sletvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Linda Amundstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Ingunn Skjesol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Eli Johanne Haugan Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Ole Johan Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

KoRiP – Kvalitet og Relevans i Praksis: Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger.

Sletvold, Hege. 2020, TPS Nettverket i Norge årsmøte 2020. NORDFaglig foredrag
1 - 1 av 1