Cristin-prosjekt-ID: 2474254
Sist endret: 23. september 2021, 14:13

Cristin-prosjekt-ID: 2474254
Sist endret: 23. september 2021, 14:13
Prosjekt

ARCONOR: Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education.

prosjektleder

Lasse h Pettersson
ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.475.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 261743

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geofag

Emneord

Skipsfart • Sjøis • Arktis

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
93233563
Sted
Lasse Pettersson

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ARCONOR: Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Arctic Ocean has obtained increased international attention due to changing sea ice conditions facilitating the accessibility, as well as the exploitation of its natural resources (minerals, fisheries), energy (oil, gas), and new sailing routes that are creating new challenges and opportunities. Although transportation into, within and/or through the Arctic waters has been on the agenda for several decades, the Arctic is not yet an arena for large-scale international marine transportation. The Arctic covers waste areas of in accessible and remotely located sea ice and ocean areas with long distances between most infrastructures. Accordingly, satellite Earth Observation (EO) techniques are crucial for monitoring of the Arctic. 

Two on-going projects at the Nansen Center, funded by the Research Council, contribute to the development in both research and education on use of satellite EO data for providing information about the ice cover in the Arctic. These two projects and cooperative partners will improve sea ice observation and modelling on regional and local scale as well as support to climate research in the Polar Regions.

The overall objective of ARCONOR is to sustain long-term international partnership and cooperation between Norway, Russia, India, China and US through advancing research, higher education and recruitment within satellite Earth observations for monitoring and forecasting of the Arctic in support of shipping in the Arctic.

ARONOR will organize exchange visits, including guest lectures, for scientists, students and institution leadership among the partners. The project will develop, implement and host summer schools and scientific workshops including the project partners and external participation. An interdisciplinary university education related to shipping in the Arctic will be developed, with focus on the Northern Sea Route. Together the partners will submit future research project proposals within and beyond the ARCONOR participation.

Vitenskapelig sammendrag

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet på grunne av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Endringene i sjøisen fører til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter for utnyttelse av naturressurser (metaller, fisk), energi (olje, gass) og nye seilingsleder på denne delen av verdenshavene. Økt tilstedeværelse fører til både utfordringer og muligheter. Selv om transport til, innen og gjennom Polhavet har vært diskutert i feler ti-år er ikke Arktis enda et viktig område innen internasjonal shipping. Polhavet dekker store utilgjengelige og fjerntliggende områder med lite utbygget infrastruktur. Bruk av jordobservasjons satellitter til overvåkning av Arktis er derfor vesentlig for innsamling av nødvendig informasjon. 

To prosjekter ved Nansensenteret, finansiert av Norges forskningsråd, bidrar med både forskning og utdanning innen anvendelser av jordobservasjonssatellitter til overvåkning av Arktis. 

Hovedmålet med ARCONOR er å sikre langsiktig internasjonalt samarbeide mellom forskere fra Norge, Russland, India, Kina og USA for å fremme forskning, utdanning og rekruttering innen forskning relatert til anvendelse av jordobservasjonssatellitter for å bedre marin og sjøis overvåkning og varsling i Arktis. Informasjonen vil bli lagt til rette for anvendelse av framtidig skipsaktivitet i Arktis.

ARCONOR vil organisere utvekslingsbesøk for forskere, ledelsen og studenter mellom det deltakende partnerne. Prosjektet vil organiserer forskerskoler og vitenskapelige møter for å sikre kunnskapsutveksling og kompetanse heving mellom partnerne og andre relevante institusjoner. Et interdisiplinært undervisningsprogram på Universitets nivå  vil bli forslått med fokus på konkrete behov knyttet til navigasjon i den Nordlige Sjørute (Sibir kysten). ARCONOR vil også bli benyttet til å sikre videre samarbeid mellom partene og annen relevant kompetanse. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lasse h Pettersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Stein Sandven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Leonid Bobylev

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nansen International Environmental and Remote Sensing Center

Ajith K. Joseph

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nansen Environmental Research Centre India

Jianqi Sun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nansen-Zhu International Research Center
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Understanding of European cold extremes, sudden stratospheric warming, and Siberian snow accumulation in the winter of 2017/18.

Lü, Zhuozhuo; Li, Fei; Orsolini, Yvan; Gao, Yongqi; He, Shengping. 2020, Journal of Climate. NILU, NERSC, NZC, UCAS, UIBVitenskapelig artikkel

The Arctic Front and its variability in the Norwegian Sea.

Raj, Roshin Pappukutty; Chatterjee, Sourav; Bertino, Laurent; Turiel, Antonio; Portabella, Marcos. 2019, Ocean Science. NERSC, ICM, NCPORVitenskapelig artikkel

Climate Change Impact on the Arctic Economy.

Pettersson, Lasse H; Kjelaas, Anton G.; Kovalevsky, Dmitry V.; Hasselmann, Klaus. 2020, Springer. NERSC, CSC, MPI-MVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sea Ice in the Arctic, Past, Present and Future.

Johannessen, Ola M.; Bobylev, Leonid; Shalina, Elena V.; Sandven, Stein. 2020, Springer. NERSC, NIERSC, NANVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »