Cristin-prosjekt-ID: 2474311
Sist endret: 7. desember 2021, 14:04

Cristin-prosjekt-ID: 2474311
Sist endret: 7. desember 2021, 14:04
Prosjekt

Presten si rolle i trusopplæringa

prosjektleder

Hans Austnaberg
ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 450.000
 • Andre
  Prosjektkode: Kirkerådet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Prester • Trosopplæring • Rolle

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Kirkens hus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Presten si rolle i trusopplæringa

Populærvitenskapelig sammendrag

Plan for trusopplæring seier at presten har «ei sentral rolle itrusopplæringa», men kva tenkjer presten om eiga deltakingog kva tenkjer dei andre i staben og frivillige om presten sinrolle i trusopplæringa? Dette vil me undersøkja gjennomkvalitative intervju. Me byggjer delvis på eit allereie etablertempirisk materiale og utvider dette med nye undersøkingar.Prosjektet vil gi ny empirisk basert kunnskap om aktuellsituasjon når det gjeld presten si rolle i trusopplæringa, somkan muliggjera samtalar om dette og gjera det mulig å setjainn ønska tiltak. Kunnskapen prosjektet utviklar gjer detmulig å vidareutvikla reforma i Den norske kyrkja, og memeiner det er avgjerande viktig at presten framleis har eisynleg rolle i trusopplæringa. Prosjektgruppa består avforskarar som har kompetanse på trusopplæringsreforma ogempiriske undersøkingar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Austnaberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Karen Margrete Eikenes Mestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Terese Bue Kessel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3