Cristin-prosjekt-ID: 2474702
Sist endret: 18. mai 2022, 14:37

Cristin-prosjekt-ID: 2474702
Sist endret: 18. mai 2022, 14:37
Prosjekt

Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments

prosjektleder

Hugrun Osk Gudjonsdottir
ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Finansiering

 • The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
  Prosjektkode: EHP-CZ-IN-2-003

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk

Emneord

Inkluderende utdanning • Etniske minoriteter • Minoritetsungdom • Nasjonale minoriteter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
51516279
Sted
Oleksandr Ryndyk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments

Vitenskapelig sammendrag

The overall aim of the project is to transfer the knowledge and experiences of selected Norwegian and Icelandic experts working with the topics of inclusive education for ethnic minorities to a group of teacher students at the University of South Bohemia, Czech Republic. Such cooperation between the University of South Bohemia and the participating Norwegian and Icelandic partners will mainly address the creation of educational and developmental programmes within the field of multicultural education and further education of teachers, special education teachers, social education teachers, and teaching assistants. The Czech Republic notes the necessity to deepen its knowledge of different cultures’ specifics as well as the methods of communication and the needs of Romani community living within Czech society. The project will also interconnect various institutions and experts dealing with the issue of inclusive education and mutual cultural enrichment in their countries.

Tittel

Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet for prosjektet er å dele ut kunnskap om og erfaringer med inkluderende utdanning for elever med minoritetsbakgrunn fra norske og islandske kontekster til lærerstudenter ved Universitetet i Sør-Böhmen (Tsjekkia). Et slikt samarbeid mellom Universitetet i Sør-Böhmen og de deltagende norske og islandske partnerne vil bidra til etableringen av utdannings- og utviklingsprogrammer innen flerkulturell utdanning og videreutdanning av lærere, spesialpedagoger, sosialpedagoger og lærere. Prosjektet vil ytterligere koble sammen ulike institusjoner og eksperter som arbeider med inkluderende utdanning og kulturutveksling i sine land.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hugrun Osk Gudjonsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Oleksandr Ryndyk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Øystein Lund Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Audhild Steinnes Heum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4