Cristin-prosjekt-ID: 2474703
Sist endret: 9. april 2021, 09:35

Cristin-prosjekt-ID: 2474703
Sist endret: 9. april 2021, 09:35
Prosjekt

Ettårig kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst

prosjektleder

Anne Brit Hatleskog
ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk

Emneord

Inkluderende utdanning • Minoritetsungdom • Krysskulturell oppvekst

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2020 Slutt: 1. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ettårig kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal gjennomføres i 2020-2021 ved utvalgte ungdomsskoler og fritidsklubber rundt omkring i landet. Stiftelsen Flexid er samarbeidspartner i dette oppdraget. Kurspiloten vil bestå av fire moduler rettet mot (1) flerkulturell ungdom, (2) klassefellesskapet, (3) lærerkollegiet og (4) foreldre/foresatte.

Kurskonseptet for ungdommene, som bygger på eksisterende Flexidkurs, utgjør fundamentet i piloten og gir således retning til de andre modulene som skal utvikles. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Brit Hatleskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Audhild Steinnes Heum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Øystein Lund Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Oleksandr Ryndyk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for interkulturell kommunikasjon ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4