Cristin-prosjekt-ID: 2486445
Sist endret: 30. september 2020, 22:18

Cristin-prosjekt-ID: 2486445
Sist endret: 30. september 2020, 22:18
Prosjekt

The Word bids me go: biblical theologies of migration among Latin Evangelicals in the Nordic countries

prosjektleder

Leonardo Marcondes Alves
ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Word bids me go: biblical theologies of migration among Latin Evangelicals in the Nordic countries

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leonardo Marcondes Alves

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anna Rebecca Solevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Stian Sørlie Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3