Cristin-prosjekt-ID: 2491244
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2020, 10:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2491244
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2020, 10:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

MotOrtose-prosjektet

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 106114

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2020 Slutt: 11. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MotOrtose-prosjektet

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har blitt gjennomført studier som belyser hjelpemiddelsituasjonen til pasienter med ALS i Norge. Resultatet viste at det er behov for hjelpemidler som øker armfunksjonen. Dette prosjektet skal gjennomføre strategiske brukerundersøkelser av et robotisert eksoskjelett til pasienter som har parese i armen. Hensikten er å å innhente informasjon og tilbakemeldinger om eksoskjelettet slik at Vilje Bionics kan videreutvikle og optimalisere produktet for at det skal skape høyest mulig verdi. Vi skal innhente brukererfaringer basert på enkle kartlegginger i form av fenotype, hvilket funksjonstap pasienten har og hvilken nytte de har av hjelpemidlet. Innhenting av informasjon gjøres basert på kvalitativ forsking, da dette gir oss muligheten til å innhente et bredt spekter av variabler og pasientens meninger. Materialet analyseres med CGT-analyse med mål om å besvare: Hvilken verdi skaper eksoskjelletet nå og hvordan kan vi optimalisere den for å skape høyere verdi for pasienten? Prosjektmedarbeider er i dialog med IØT ved NTNU for å utforske mulighetene til å skrive masteroppgave basert på datagrunnlaget som hentes inn. Det vil da bli skrevet en oppgave om hvordan pasienter kan være med på en entreprenøriell prosess hvor det skal utvikles et produkt som skal fange, skape og levere verdi fra et sykepleieperspektiv. Praktisk vil dette løses ved at et punkt i samtykkeerklæringen som omhandler masteroppgaven, hvor de får valget om deltagelse. Det vil bli tatt video/bilder som anonymiseres, materialet skal benyttes for å analysere bevegelsesmønsteret og hva som kan forbedres. Som en del av prosjektet vil det bli utviklet en semistrukturert intervjuguide. Rekrutteringen av pasienter vil skje gjennom Nevrologisk poliklinikk og pasientene kan selv ta kontakt med forespørsel om deltagelse.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vårin Vaskinn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2