Cristin-prosjekt-ID: 2491669
Sist endret: 26. august 2021, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 2491669
Sist endret: 26. august 2021, 15:09
Prosjekt

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

prosjektleder

Severin Zinöcker
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Voldsofre • Nettmobbing • Kjønnsbasert vold • Voldsutøvere • Digital mobbing • Seksualisert vold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
21 07 69 18
Sted
Severin Zinöcker, PhD

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2020 Slutt: 8. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold

Populærvitenskapelig sammendrag

Digital vold kan ta form av psykisk eller seksuell vold og overgrep uten fysisk kontakt. Personer som er utsatt for eller som selv utøver digital vold vil ha ulike behov for behandling og oppfølging i helsevesenet.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress å oppsummere tilgjengelig forskning på behandling av de ovennevnte grupper. Målet med den systematiske oversikten er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvor virksomme ulike behandlingsmetoder kan være for å iverksette målrettede tiltak for disse pasientgruppene.

Metode

Vi vil definere kriterier for utvelgelse av relevante vitenskapelige studier på forhånd. Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. To forskere vil vurdere titler og sammendrag av de forskningsartiklene vi har funnet opp mot seleksjonskriteriene. To forskere vil vurdere alle inkluderte artikler i sin helhet for endelig inklusjon eller eksklusjon. Vi vil hente ut og analysere data fra de utvalgte studiene og vurdere deres metodologiske kvalitet.

Til slutt vil vi presentere de samlede resultatene i en rapport.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Severin Zinöcker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Annette Vogt Hauger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Per Moum Hellevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Silje Mørup Ormhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »