Cristin-prosjekt-ID: 2491688
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2020, 13:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2491688
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2020, 13:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mindre psoriasis med diett, pilotprosjekt

prosjektleder

Beathe Sitter
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 155513

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mindre psoriasis med diett, pilotprosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Psoriatisk sykdom er en systemisk betennelse som manifesteres i hud og ledd, med flere følgesykdommer. Det finnes ingen objektive biomarkører for psoriatisk sykdom. Overvekt øker risiko for utvikling av psoriasis, følgesykdommer og sykdomsaktivitet. 8,5% av den voksne norske befolkningen har psoriasis. Omtrent 30% utvikler psoriasis artritt. Tidlig behandling mot psoriasis artritt er viktig, men en betydelig andel psoriatikere har udiagnostisert psoriasis artritt. Sammensetningen av urin og blod reflekterer biokjemiske prosesser i kroppen, og kan endres ved sykdommer. Flere potensielle biomarkører for psoriatisk sykdom er påvist i urin og blod, og redusert citrat i urin er rapportert som en potensiell markør for flere betennelsestilstander. Pilotprosjektet "Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører" med omtrent 100 prosjektdeltakere, fant redusert citrat i urin hos deltakere med psoriatisk sykdom. Den underliggende hypotesen er at psoriatisk sykdomsaktivitet reduseres ved vekttap, forårsaket av underliggende endringer i molekylære mekanismer for psoriasissykdom og fettvev. Det langsiktige målet er å utvikle objektive biomarkører av psoriasissykdom gjennom å beskrive de molekylære mekanismene som er involvert. Det kortsiktige målet er å beskrive molekylære endringer involvert i vekttap for psoriatikere. Vi vil rekruttere voksne psoriatikere (over 18 år, N=20) med plakkpsoriasis og BMI over 25 kg/m2. Deltakerne vil bli randomisert til to grupper; intervensjon og kontrollgruppe. Intervensjonen er lavkalori-diett. Alle prosjektdeltakere blir undersøkt ved fire tidspunkt: ved oppstart, og etter 6, 10 og 26 uker. Ved alle fire tidspunkt blir alle deltakere veid, tatt mål av midje og hofte, samt undergår en InBody-skann. De vurderes også for Psoriasis and Area Severity Index (PASI) og fyller ut et skjema for livskvalitet (Dermatological Life Quality Index)Deltakerne i intervensjonsgruppen vil i tillegg ha en ukentlig oppfølging med sykepleier i de ti ukene med diett og stabilisering. Fastende blod og urineprøver lagres ved -80°C med temperaturlogging ved Biobank1® kjernefasiliteten, inkludert prøver for senere mål av hsCRP og cytokine-assays. Metabolsk profilering av alle prøver vil bli gjort ved NTNU MR Core Facility, etter tidligere publiserte standardprotokoller. Protokollen tillater kvantifisering av metabolitter. Data for kontroll og intervensjonsgruppen sammenlignes ved parede ikke-parametriske tester. Sammenhenger mellom metabolske data og klinisk score for psoriasis (PASI) undersøkes ved korrelasjonsanalyser. Alle statistiske tester utføres i SPSS.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beathe Sitter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

David John Stevens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marit Saunes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Catia Martins

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trygve Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5