Cristin-prosjekt-ID: 2492233
Sist endret: 8. oktober 2020, 10:18

Cristin-prosjekt-ID: 2492233
Sist endret: 8. oktober 2020, 10:18
Prosjekt

Religiøst medborgerskap

prosjektleder

Inger Marie Lid
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Funksjonshemming • Feministisk teologi • Diakoni • Diakonivitenskap • Medborgerskap

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 17. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Religiøst medborgerskap

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet belyser og drøfter hva variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår betyr for deltakelse i religiøse fellesskap og for teologi og diakoni som fagområder. Funksjonsnedsettelse og funksjonshemning er meningsfulle menneskelige erfaringer som det er viktig å tenke kritisk og konstruktivt gjennom, også i en norsk kontekst.
Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – er også relevant for religion, teologi og diakoni. Religiøst medborgerskap innbefatter blant annet muligheten til å kunne velge religiøs deltakelse og til å være religiøst aktiv, for eksempel gjennom grader av tilknytning og sosial deltakelse, yrkesutøvelse og frivillig arbeid. Mange mennesker har opplevd å bli ekskludert fra å kunne delta i religiøse praksiser og fellesskap nettopp på grunn av holdninger eller fysiske barrierer. I antologien presenteres ny forskning på ulike temaer knyttet til religiøst medborgerskap, der likestilling, menneskerettigheter og menneskesyn er i fokus. Bidragsyterne kommer fra ulike fagfelt – blant annet vernepleie, folkehelse, medborgerskapsstudier, litteraturvitenskap, diakoni, teologi og religionsvitenskap.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Marie Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Dmitry Lukash

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kari Jordheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anna Rebecca Solevåg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring.

Lid, Inger Marie. 2020, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Innledning: Religiøst medborgerskap.

Solevåg, Anna Rebecca; Lid, Inger Marie. 2020, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn.

Lid, Inger Marie; Solevåg, Anna Rebecca. 2020, Cappelen Damm Akademisk. VIDVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Døve, blinde og lamme i Guds rike: Det nye testamente i et funksjonshemmingsperspektiv.

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, Helkonferansen. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4