Cristin-prosjekt-ID: 2492674
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020 14:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2492674
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2020 14:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Belastende barndomserfaringer og helserelaterte utfall blant voksne i en generell befolkning.

prosjektleder

Siri Haugland
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 162353

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Belastende barndomserfaringer og helserelaterte utfall blant voksne i en generell befolkning.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er flerfoldig. Vi ønsker å undersøke om sosial støtte og sosial deltakelse påvirker sammenhengen mellom belastende barndomserfaringer og helseutfall. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom belastende barndomshendelser, sosioøkonomi i voksen alder og helserelaterte utfall i voksen alder. Videre ønsker vi å beskrive forekomst av unge som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol, og hvilke sammenhenger dette har med belastende barndomshendelser, sosial støtte, alkoholbruk og ensomhet i voksen alder.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Anette Kleppang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anders Dovran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Siri Håvås Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »